Geçici Görevde Uçakla Seyahat İçin Onay Alınması Gerekir mi?

Geçici Görevde Uçakla Seyahat İçin  Onay Alınması Gerekir mi?
125×125

Memur olarak çalışanların kurs eğitim veya çeşitli nedenlerle geçici görevli olarak memuriyet mahalli dışına gönderilmeleri durumunda bazı kurumlarda görev yapan kişiler kurumlarından almış oldukları onayla uçakla seyahat edebiliyorken bazı kurumlarda görev yapanlar ise kurumlarından onay alamadıklarından otobüsle yolculuk yapmaktadırlar.Bu yazımızda geçici görevde uçakla seyahat için onay alınmasının zorunlu olup olmadığı hususunu açıklamaya çalışacağız.

Harcırah Kanununa göre yurt içinde ödenebilecek olan yol masraflarına ilişkin açıklama   6245 sayılı Harcırah Kanununun 27 nci maddesine bağlı (1) sayılı cetvelin açıklama bölümünde yapılmıştır.İlgili açıklamaya göre cetvelin 1, 2 ve 3 üncü sıralarında gösterilenlerin uçakla seyahat edebilecekleri, diğerlerinin uçakla seyahatinin zorunlu hallere münhasır olması ve dairelerince lüzum gösterilmesi veya tasvip olunması ile mümkün olacağı belirtilmektedir.

Aynı Kanunun 6 ncı maddesinde de, harcırahın bu Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan yol ve taşıt araçları üzerinden verileceği, bu yol ve taşıtın yolculukta geçen süreye göre memur veya hizmetli ile ailesi için ödenmesi gereken gündelik ve taşıt ücretleri toplamı dikkate alınarak memur veya hizmetlinin mensup bulunduğu dairece tespit olunacağı hükme bağlanmıştır.Anılan maddenin dördüncü fıkrasına göre ise, takip edilmesi gereken yolun dışında bir yoldan veya kullanılması gereken taşıt aracından başka bir araçla yolculuk yapılmasının işin gereğine göre zorunlu olması halinde bu yol ve taşıt aracına ilişkin masrafların kabulü ita amiri durumunda olan kimselerin önceden vermiş oldukları yazılı bir emrin bulunmasını gerektirmektedir.

Buna göre, 6245 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile yine bu Kanunun 27 nci maddesine bağlı (1) sayılı cetvelin “Açıklama” bölümündeki hükümlerin birlikte dikkate alınması suretiyle, görevlendirme onaylarında seyahatin uçakla yapılacağının açıkça belirtilmesi kaydıyla uçakla seyahat yapılabilmesi mümkün olabilecektir.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir