Geçici Görev Mahallinden Görev Bitiminden Daha Sonra Dönülürse Yol Parası Ödenirmi?

Geçici Görev Mahallinden Görev Bitiminden Daha Sonra Dönülürse Yol Parası Ödenirmi?
125×125

Geçici Görev Mahallinden Görev Bitiminden Daha Sonra Dönülürse Yol Parası Ödenir mi?

Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan geçici görevlendirmelere ilişkin olarak sıklıkla karşılaşılan durumlardan birisi ilgili memurun geçici görevin bitim tarihinde değilde örneğin 3-5 gün gibi bir süre sonra memuriyet mahalline dönmesi durumunda yol masraflarının ödenmesinde yaşanmaktadır.Geçici görevin bitmesinden sonra takip eden günlerin resmi tatillere hafta sonu tatillerine veya memurun yıllık iznine  denk gelmesi durumunda memurlar memuriyet mahallerine dönmeyerek ilgili yerde bir kaç gün daha kendi imkanları ile kalmakta ve bu sürelerin bitiminden sonra memuriyet mahalline dönmektedirler.Özellikle uçak ile yapılan yolculuklarda dönüş tarihi ile görevin bitiş tarihi arasında belli bir süre olması durumunda idarelerce yapılan ödemelerde sıkıntı çıkarılmaktadır.Konuya ilişkin olarak verilmiş olan bir Sayıştay Daire Kararında konuya ilişkin çok güzel bir karar verilmiştir.

İlgili kararda geçici görevin bitimin tarihinden sonra ilgili yerde kalmaya devam edip 4 gün sonraya uçak bileti alıp memuriyet mahalline dönen memura ödenen yol giderlerinin ödenmesinde mevzuata aykırı bir durum olmadığı yönünde karar verilmiştir.

Ancak ilgili kararda dikkat edilmesi gereken husus dönüş 4 gün sonra bile olsa geçici görev mahalli ile memuriyet mahalli arasındaki yol giderlerini kapsamaktadır.Yoksa geçici görev mahalli dışındaki başka bir yerden mutat yol harici yerlerden yapılacak olan yol giderlerinin ödenmesi mümkün değildir.Ancak ilgiliye mutat yol giderleri ödenebilmektedir.

Kamu İdaresi TürüYüksek Öğretim Kurumları
Yılı2016
Dairesi2
Karar No35520
İlam No100
Tutanak Tarihi27.2.2018
Kararın KonusuHarcırah Mevzuatı ile İlgili Kararlar

Hatalı harcırah ödenmesi.

… Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. ….’nun 31 Mart – 01 Nisan 2016 tarihleri arasında İzmir’de geçici görevle görevlendirilmesine rağmen dönüşünü 05.04.2016 tarihinde Ankara’dan yapmasına ilişkin olarak;

İlgili geçici görevle gittiği İzmir’den, asıl görev yeri olan …’a Ankara üzerinden dönmüştür. Esasen İzmir’e gidişinde de …..- Ankara, Ankara-İzmir güzergahı kullanılmıştır. Türk Hava Yolları’nın İzmir-… ve …-İzmir arası doğrudan seferleri bulunmadığından, diğer havayolu şirketleri yerine Türk Hava Yollarının kullanılması durumunda bu seyahatlerin zaten Ankara ya da İstanbul üzerinden yapılması gerekmektedir. Dolayısıyla ilgiliye Türk Hava Yollarıyla yaptığı seyahatinde İzmir-Ankara, Ankara-… uçak bilet bedellerinin ödenmesinde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır. Diğer taraftan, ilgilinin dönüş seyahatinde İzmir’den Ankara’ya 01.04.2016 tarihinde gelip, Ankara’dan ….’a 4 gün sonra 05.04.2016 tarihinde gittiği görülmekle birlikte, görevlendirmenin yol giderleri ödenmek üzere yapıldığı ve dönüşün Harcırah Kanununun 6 ncı maddesinde belirtilen mutat yol ve taşıt kullanılarak harcama talimatına uygun olduğu, kendisine geçici görev nedeniyle müstahak bulunduğu yol masrafından daha fazla bir ödeme yapılmadığı görüldüğünden, konu hakkında ilişik bulunmadığına ve yersiz yapılan tahsilatın ilgiliye iadesine, işbu ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 55 inci maddesi uyarınca Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oybirliğiyle,

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir