2019 Yılı Harcırah Tutarları

2019 Yılı Harcırah Tutarları
125×125

Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan Merkezi Yönetim Kanunu eki H cetveline göre 2019 yılında ödenecek harcırah tutarları belli oldu.

2019 Yılında Yurt   İçinde Verilecek Gündelikler (Madde : 33) Gündelik Miktarı
A- a)  Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcıları67,40
b) Anayasa   Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet   Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Başbakanlık   Müsteşarı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi   Genel Sekreteri, Orgeneraller, Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık   Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay   Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları61,50
2019 Yılında  Memur   ve Hizmetlilerden: Gündelik Miktarı
a) Ek   göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1)51,60
b) Ek   göstergesi 5800 (dahil) – 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar48,15
c) Ek   göstergesi 3000 (dahil) – 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar45,20
d)   Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar39,85
e)   Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar38,75
(1) 6245   sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek   gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.*6245 sayılı Harcırah Kanununun   33 üncü maddesinin (b) ve (d) fıkralarına göre yatacak yer temini için   ödenecek ücretlerin hesabında, gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı esas   alınır.
II- Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50)Gündelik
50 nci maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci bentlerinde yer alan personel :
a) Kadro   derecesi 1-4 olanlar                                                      15,80
b) Kadro   derecesi 5-15 olanlar                                                    15,25
Bu tazminattan yararlananlardan; 1) Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir.
2) Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir.

Yurt İçi Geçici Görev Yolluğu Nasıl Hesaplanır Başlıklı Makalemize buradan Ulaşabilirsiniz.

Benzer yazılar

2 Yorum

    1. Umut

      Hastane sevki ise memura harcırah kanununa göre değil 5510 sayılı kanuna göre sgk tarafından ödeme yapılır.Normal geçici görevlendirmelerde gerekli şartlar sağlanmışsa geçici görev yolluğu ödenir.

      Yanıt

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir