2019 Kamu İşçisi Harcırah Gündelik Miktarları

2019 Kamu İşçisi Harcırah Gündelik Miktarları

2019 Kamu İşçisi Harcırah Gündelik Miktarları

Kamu kurumlarında çalışan ve 4857 sayılı iş kanuna tabi olan işçilerin geçici görevlendirmelerde ve naklen atanmaları durumunda duruma göre geçici görev yolluğu ve sürekli görev yolluğu alma imkanları bulunmaktadır.

Kamuda çalışan işçilere geçici görev yolluğu ile sürekli görev yolluğu ödeneceği hakkındaki yasal düzenleme 6245 sayılı harcırah kanununda yapılmıştır.

6245 sayılı harcırah kanununda harcırah kanunu kapsamında yer kamu idarelerinde görev yapan memur ve hizmetlilerin ve bu kişilerin aile fertlerinin kanunda yer alan durumların vukuu halinde harcırah alacağı hüküm altına  alınmıştır.

Yine ilgili kanununda yapılan hizmetli tanımı  ‘’Personel kanunlarına göre yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel, kurumlarda yalnız ödenek mukabili çalışanlarla kurumlarda çalıştırılan tarım ve orman işleri ve iş kanunlarına göre işçi sayılan kimseler’’ olarak yapılmıştır.

Kanun maddesine göre kamu işçilerine yapılacak ödemelerde hizmetlilere ödenecek harcırah tutarları esas alınacaktır.Hizmetlilere ödenecek harcırah miktarlarının ise ne olduğu 6245 sayılı kanunun 7. maddesinde açıklanmıştır.

6245 sayılı harcırah kanununun Harcırah hesabında esas tutulacak aylıklar başlıklı 7. maddesinde

“Hizmetlilerin harcırahı, aldıkları aylık ücret veya ödeneklerine; gündelik ile çalışanların harcırahı da gündeliklerinin 30 katına en yakın memur aylık tutarı üzerinden hesaplanır. Şu kadar ki (Ödenek mukabili çalışanlar hariç) bunların harcırahları hiçbir suretle 4 üncü derecedeki memurlara verilen miktarı geçemez” hükmü yer almaktadır.

Kanun maddesinden de anlaşılacağı üzere kamuda işçi olarak çalışanlara ödenecek geçici ve sürekli  görev yolluklarında almış oldukları bir aylık maaşa karşılık gelen en yakın  memur maaşı üzerinden hesaplama yapılacak ve işçiye ödenecek geçici ve sürekli görev yolluğundaki günlük yevmiye tutarı hiçbir şekilde 4. derece de bulunan memura ödenecek yevmiye tutarını geçemeyecektir.İlgili açıklamaya göre

2019 yılında geçici görevle görevlendirilen veya naklen atanan ve sürekli görev yolluğu ödenecek olan işçilerin alabilecekleri gündelik miktarları aşağıdaki gibi olacaktır.

d)   Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar39,85
e)   Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar38,75

Benzer yazılar

3 Yorum

  1. yıldız hacet

    merhaba gündelik geçici görevle görevlendirilen işçiye harcırah ödendiğinde, maaşında o günlere ait yemek+yol ödemesi yapılır mı? bununla ilgli herhangi bir açıklamaya denk gelmedim rica etsem yardımcı olur m ususnuz? yani şöyle 3 gün tam veya 1/3-2/3 harcırah alan işçiye maaşında o günler için yemek+ yol ödenir mi tekrar?

    Yanıt

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir