Yurt Dışında Görevli Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik Yapıldı

Yurt Dışında Görevli Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik Yapıldı

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 1360

Ekli “Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”m yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 156 ncı ve 157 nci maddeleri gereğince karar verilmiştir.

SÜREKLİ GÖREVLE YURT DIŞINDA BULUNAN MEMURLARA ÖDENECEK AYLIKLARA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 29/6/2009 tarihli ve 2009/15191 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararın eki “Yurtdışı Aylıklarına Esas Ülke Grupları” cetvelinin;

a)20 nci grubuna “SİNGAPUR” ibaresinden sonra gelmek üzere “ÇİN HALK CUMHURİYETİ” ibaresi eklenmiştir.

b)  21 inci grubunda yer alan “ÇİN HALK CUMHURİYETİ (Hong Kong)” ibaresi ile 23 üncü grubunda yer alan “ÇİN HALK CUMHURİYETİ (Diğer)” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir