YÖK’ten Yeni Denklik Kararı

YÖK’ten Yeni Denklik Kararı
125×125

T.C.

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı

Sayı      : 75850160-303.01.01 -E.42471                                                                      11.06.2018

Konu   : Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı

ile Beden Eğitimi ve Spor öğretimi Anabilim Dalı

Eşdeğerliği Hk.

…… İdare Mahkemesi, ………….. Üniversitesi’nin akademik personel alım ilanında: “Beden Eğilimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü için “Beden Eğilimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü lisans, Beden Eğitimi ve Spor öğretmenliği alanında yüksek lisans eğitimi yapmış olmak” şartlı ilanına; Davacı……………… Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği lisans, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programı mezunu, davacının davaya konu ettiği …………………….’ın ise Beden Eğitimi ve Spor öğretmenliği lisans, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor öğretimi Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programı mezunu olduğu belirtilerek söz konu adı gevenlerin görmüş olduğu yüksek lisans öğrenimlerinin ilanda yer alan yüksek lisans mezuniyet şartını karşılayıp karşılamadığı konusundaki yazısı 06.06.2018 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş vc 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 43. b maddesi uyarınca Üniversitelerarası Kurul’un görüşü ile 16.04.2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı dikkate alınarak Yükseköğretim kurumlarında Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları Sağlık Bilimleri Enstitüsü altında anabilim dalı olarak temsil edildiği ve bu yüksekokullar altında öğrenci alan programın Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programı olması nedeniyle: akademik personel alım ilanında: “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü için “Beden Eğitimi ve Spor öğretmenliği Bölümü lisans, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alanında yüksek lisans eğitimi yapmış olmak” şartlı ilana: Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı ile Beden Eğitimi ve Spor öğretimi anabilim dalı yüksek lisans programı mezunu her iki adayın da ilan şartını karşıladığına karar verilmiştir.

Bilgilerinize arz ve rica ederim.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir