YÖK’ten İletişim Tasarımı Programı Eşdeğerlilik Görüşü

125×125

TC.

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Egıtım-Ogretım Dairesi Başkanlığı

Sayı        : 75850160-102.01.01 -E.62441

Konu       : iletişim Tasarımı Programının Eşdeğerligi

DAĞITIM YERLERİNE

Ilgi : Devlet Personel Başkanlığının 24.07.201S tarih ve 61100223-4917 sayılı yazısı.

– Devlet Personel Başkanlığının, mevcut KPSS Nitelik Kod Kılavuzu nda;

-iletişim

•iletişim Bilimleri

-İletişim Sanatları

-iletişim Tasarımı

-iletişim ve Tasar mı

-iletişim Tasannu (Multımedya)

programlarının avnı nitelik kodda yer aldığım. 06 0<5 2018 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararında

-iletişim Tasanm •İletişim Tasannu -iletişim Tasarımı ve Yönetimi

programlarının eşdeğer olduğuna karar verildiğim belirterek KPSS Nitelik Kod Kılavuzu’nda söz konusu programların aynı nitelik kodda yer alıp alınmayacağı ile birbirleriyle eşdeğer olup olmadıktan konusundaki yazısı 08 08 2018 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 43 b maddesi uyarınca.

-İletişim

-iletişim Bilimleri

•iletişim Sanatları

-iletişim Tasarımı

•iletişim ve Tasarım

-iletişim Tasarımı (Multımedya)

-iletişim Tasarım

-iletişim Tasarımı ve Yönetimi programlarının aynı kod altında buleştınlmesınm uygun olduğuna karar verilmiştir

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim

Süleyman Necatı AKÇEŞME

Başkan a.
Genel Sekreter

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir