YÖK, Nüfus ve Vatandaşlık Programı Mezunlarını Meslek Elemanı Saydı

YÖK, Nüfus ve Vatandaşlık Programı Mezunlarını Meslek Elemanı Saydı
125×125

YÖK, Nüfus ve Vatandaşlık Programı mezunlarının Meslek Elemanı unvanı almasına karar verdi.

T.C

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı

Sayı :75850160-102.01.01-E.73875

Konu : Nüfus ve Vatandaşlık Program mezunlarının unvanı hk.

DAĞITIM YERLERİNE

26.09.2018 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında: 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 43 b maddesi uyarınca MYO Çalışma Grubu’nun görüşü de dikkate alınarak Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü bünyesinde yer alan Nüfus ve Vatandaşlık Programı mezunlarının Meslek Elemanı unvanı alması uygun görülmüştür.

Bilgilerinize arz ve rica ederim.

Süleyman Necati AKÇEŞME

Başkan a.

Genel Sekreter

Dağıtım:

Gereği:                                                                                                     Bilgi:

Tüm Üniversitcler(Kcp)ne                                                                  Devlet Personel Başkanlığma

Tüm Üniversiteler(Posta)ne                                                               Üniversitelerarası Kurul Başkanlığma

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Merkez

Saymanlık Müdürlüğüne

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINA

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir