YÖK, Mühendislik Tamamlama Derslerini Duyurdu

YÖK, Mühendislik Tamamlama Derslerini Duyurdu
125×125

YÖK, teknik öğretmenler için düzenlenen mühendislik tamamlama programlarında okutulacak dersler hakkında duyuru yayımladı.

T.C

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Yükseköğretim Proje Geliştirme ve Destekleme Daire Başkanlığı

Sayı : 34249659-100-E.72589

Konu : Mühendislik Tamamlama

2018 yılı Teknik Öğretmenler için Düzenlenen Mühendislik Programlarının Uygulamasına ilişkin açıklama (Ek-1)’ de, Mühendislik Tamamlama Programında verilecek derslere ilişkin bilgiler ise (Ek-2)’ de gönderilmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 e-imzalıdır

Prof. Dr. Rahmi ER

Başkan Vekili

Ek:

1  – EK-1 (2 sayfa)

2   – EK-2 (10 sayfa)

Mühendislik Tamamlama Programlarına Dair Açıklama

Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 29/03/2018 tarihli toplantısında Yükseköğretim Yürütme Kurulu’na verilen yetkiye dayanarak; Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Tercih Kılavuzuna göre adayların yerleşebilecekleri mühendislik lisans tamamlama programları 18.07.2018 tarihli Yürütme Kurulu karan ile uygun bulunmuştu. Söz konusu karar uyarınca yapılan mühendislik tamamlama programları başvuru, tercih ve yerleştirme işlemleri tamamlanmış, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yerleştirme sonuçları 19.09.2018 tarihinde ilan edilmiştir.

Buna göre;

1-Mühendislik Tamamlama Programına yerleşen bir adayın mühendislik tamamlama programını tamamlayabilmesi için Mühendislik Tamamlama Programlan Çalışma Komisyonu tarafından belirlenen Ek-2’de yer alan dersleri alması zorunludur.

2-Tamamlama için belirlenen derslerde üniversite senatosu tarafından en fazla %30 oranında değişiklik yapılabilecektir.

3-Üniversite senatoları tarafından “Mühendislik Tamamlama” müfredatındaki dersler en fazla %50 oranında artırılabilecektir. Ancak Yapı Ressamlığı, Yapı Tasarımı Öğretmenliği ve Matbaa Öğretmenliği programlan mezunları için hazırlanan müfredatta herhangi bir artırıma gidilmeyecektir.

4-Mühendislik Tamamlama Programlarının öğretim dili kılavuzda belirtildiği şekilde uygulanacaktır.

5-Öğrenciler, tercih kılavuzunda yayımlandığı üzere katkı payı ve ikinci öğretim ücreti ödeyecektir.

6-Tamamlama programlarını başarı ile bitirenlere ilgili dallarda “mühendis” unvanı verilecek; bunların diplomalarına “3795 sayılı Kanun uyarınca tamamlama programım bitirerek mühendis unvanını kazanmıştır” kaydı konulacaktır.

7-Yürütme Kurulu’nun 18/10/2017 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda aynı anda 2 farklı Mühendislik Tamamlama Programına kayıt yaptıramayacaktır.

8-Mühcndislik Tamam.ama Programı öğrencileri diğer öğrencilerle birlikte derslere devam edecektir.

9-Yürütme Kurulu’nun 06/12/2017 tarihli toplantısında alman karar doğrultusunda Mühendislik tamamlama öğrencileri Özel Öğrenci statüsü kapsamında değerlendirilemeyecektir.

10-Yürütme Kurulu’nun 10/02/2016 tarihli toplantısında alman karar doğrultusunda Mühendislik tamamlama öğrencileri yükseköğretim programlarına kayıt oldukları yıldaki açılmış olan lisans tamamlama programlan arasında yatay geçiş yapabilecektir. Ancak, bu öğrencilerin yatay geçiş işlemlerinde yerleştirmeye esas puanlarının yükseköğretim programlarının taban puanına eşit veya daha yüksek olması gerekmektedir.

11-3795 sayılı kanun uyarınca. Başkanlığımızca yürütülen Mühendislik Tamamlama Programının süresi ile ilgili olarak; “Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen müfredatı uygulayan programda artırım yapmayan yükseköğretim kurumlarındaki Mühendislik Tamamlama programı öğrencilerine ilave bir yıl eğitim öğretim hakkı yerilerek azami 2 yıl içinde öğrenimlerini tamamlamaları gerekmektedir. Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen müfredatta üst sınırı geçmemeleri kaydıyla artırım yaparak programı uygulayan yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilere ise iki yıl ilave eğitim öğretim hakkı verilerek azami 3 yıl içinde öğrenimlerini tamamlamaları bu sürelerde tamamlayamayanların ise ilişiklerinin kesilmesi gerekmektedir. Ayrıca yabancı dil hazırlık sınıfında geçirilen süreler bu sürelere dahil edilmeyecektir.

1. “Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği” Tamamlama Programı

Dersin Adı
1Genel Matematik II
2Genel Fizik II
3Mühendislikte istatistik
4Malzeme Mekaniği
5iktisada Giriş
6Kumanda Tekniği
7Teknik İngilizce
8Bilgisayar Destekli Tasarım
9Bilgisayar Destekli Üretim (CAM)
10Iş Etüdü
11Yöneylem Araştırması
12Üretim Planlama II
13Üretim Sistemleri
14Kalite Yönetimi
2. “Bilgisayar Mühendisliği” Tamamlama Programı

Dersin Adı
1Veri Tabanı Sistemleri
2Nesnel Tabanlı Programlama
3Yazılım Mühendisliği
4Ayrık Hesaplama Yapıları
5Bilgisayar Mimarisi
6Sistem Programlama
7Bilgisayar Ağları
8Sayısal Sistemler
9Veri Yapıları ve Algoritmalar
10işletim Sistemleri
3. “Elektrik Mühendisliği” Tamamlama Programı

Dersin Adı
1Mühendislik Matematiği I
2Mühendislik Matematiği II
3Sinyaller ve Sistemler
4Elektromanyetik Alan Teorisi
5Olasılık vc istatistik
6Elektrik Tesisleri
7Otomatik Kontrol II
SEneıji iletim Sistemleri
9Devre Analizi II
10Güç Elektroniği
Dersin Adı
1Mühendislik Matematiği I
2Mühendislik Matematiği II
3Sinyaller ve Sistemler
4Elektromanyetik Alan Teorisi
5Olasılık ve istatistik
6Sayısal işaret işleme
7Sayısal Elektronik
8Analog Haberleşme
9Elektromanyetik Dalga Teorisi
10Elektronik II
  1. Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği Program» Mezunları için “Elektrik-EIektronik Mühendisliği” Tamamlama Programı
Dersin Adı
1Elektrik Devreleri
2Devre Analizi
3Analog Elektronik Devreleri I
4Analog Elektronik Devreleri II
5Sayısal Elektronik Devreleri
6Elektromanyetik Alan Teorisi
7Analog Haberleşme
8Kontrol Sistemleri
9Mikrodalga Devreleri
10Elektrik Makinalan I
11Elektrik Makinalan II
12Düşük Gerilim Güç Sistemleri
13Güç Elektroniği
14Güç Sistemleri
6. “Elektronik Mühendisliği” Tamamlama Programı

Dersin Adı
1Mühendislik Matematiği I
2Mühendislik Matematiği II
3Sinyaller ve Sistemler
4Elektromanyetik Alan Teorisi
5Olasılık ve istatistik
6Sayısal işaret işleme
7Sayısal Elektronik
8Analog Haberleşme
9Elektronik II
10Elektromanyetik Dalga Teorisi
Dersin Adı
1Mühendislik Matematiği I
2Mühendislik Matematiği II
3Sinyaller ve Sistemler
4Elektromanyetik Alan Teorisi
5Olasılık ve istatistik
6Sayısal işaret işleme
7Sayısal Elektronik
8Analog Haberleşme
9Elektromanyetik Dalga Teorisi
10Elektronik II
  1. Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği Program» Mezunları için “Elektrik-EIektronik Mühendisliği” Tamamlama Programı
Dersin Adı
1Elektrik Devreleri
2Devre Analizi
3Analog Elektronik Devreleri I
4Analog Elektronik Devreleri II
5Sayısal Elektronik Devreleri
6Elektromanyetik Alan Teorisi
7Analog Haberleşme
8Kontrol Sistemleri
9Mikrodalga Devreleri
10Elektrik Makinalan I
11Elektrik Makinalan II
12Düşük Gerilim Güç Sistemleri
13Güç Elektroniği
14Güç Sistemleri
6. “Elektronik Mühendisliği” Tamamlama Programı

Dersin Adı
1Mühendislik Matematiği I
2Mühendislik Matematiği II
3Sinyaller ve Sistemler
4Elektromanyetik Alan Teorisi
5Olasılık ve istatistik
6Sayısal işaret işleme
7Sayısal Elektronik
8Analog Haberleşme
9Elektronik II
10Elektromanyetik Dalga Teorisi
Dersin Adı
1Mühendislik Matematiği I
2Mühendislik Matematiği II
3Sinyaller ve Sistemler
4Elektromanyetik Alan Teorisi
5Olasılık ve istatistik
6Sayısal İşaret İşleme
7Antenler
8Elekromanyetik Dalga Teorisi
9Analog Haberleşme
10Sayısal Haberleşme
8. “Enerji Sistemleri Mühendisliği” Tamamlama Programı

Dersin Adı
1Enerji Sistemleri Mühendisliğine Giriş
2Mühendislik Matematiği
3Termodinamik II
4Hidrolik Makineler
5Elektrik Enerjisi ve iletimi Dağıtımı
6Akışkanlar Mekaniği II
7Isı ve Kütle Transferi
8Termik Turbo Makineler
9Mühendislik Ekonomisi ve Yönetimi
10Enerji Hukuku
9. “İmalat Mühendisliği” Tamamlama Programı

Dersin Adı
1imalat Usulleri
2Mukavemet
3imalatta Planlaması
4Sistem Dinamiği ve Kontrol
5Makine Elemanları
6Mühendislik Matematiği
7Termodinamik
8Malzeme Bilimi
9Mekanik Titreşimler ve Mekanizma Tekniği
10Takım Tezgahları
11Ölçme Tekniği ve Kalite Kontrol
10. Yapı Öğretmenliği Programı Mezunları İçin “İnşaat Mühendisliği” Tamamlama Programı

Dersin Adı
1Diferansiyel Denklemler
2Akışkanlar Mekaniği
3Dinamik
4Mukavemet
5Yapı Statiği
6Yapı Dinamiği
7Betonarme
8Zemin Mekaniği
9Çelik Yapılar
10Yapı işletmesi
11. Yapı Ressamlığı Öğretmenliği ve Yapı Tasarımı Öğretmenliği Programı Mezunları İçin “İnşaat Mühendisliği” Tamamlama Programı

Dersin Adı
1Fizik II
2Olasılık ve istatistik
3Mühendislik Ekonomisi
4İnşaat Mühendisliğine Giriş
5Jeoloji
6Statik
7Diferansiyel Denklemler
8Yapı Statiği I
9Yapı Statiği II
10Mukavemet I
11Mukavemet II
12Akışkanlar Mekaniği
13Sayısal Analiz ve Bil. Prog.
14Hidrolik I
15Hidrolik II
16Yapı Dinamiği
17Zemin Mekaniği
18Betonarme I
19Betonarme II
20Ulaştırma
21Temeller
22Çelik Yapılar
23İnşaat Müh. Tasarımı
24Betonarme Yapıların Proj.
25Bitirme Çalışması
Dersin Adı
1Mühendislik Matematiği
2Sayısal Analiz
3Sinyaller ve Sistemler
4Kontrol ve Otomasyon Mühendisliğine Giriş
5Güç Elektroniği
6Sayısal Elektronik
7Kontrol Mühendisliğinin Bilgisayar Uygulamaları
8Scrvo Sistemler ve Sürücüler
9Süreç Denetimi ve Lab.
10Modem Kontrol Teorisi
11Kontrolde Algılama ve Dönüştürücü Sist.
13. “Makine Mühendisliği” Tamamlama Programı

Dersin Adı
1Mühendislik Matematiği
2Akışkanlar Mekaniği
3Termodinamik
4Dinamik
5Mukavemet
6imal Usulleri
7Isı Geçişi
8Makine Elemanları
9Sistem Dinamiği ve Kontrolü
10Makine Dinamiği
11Diferansiyel Denklemler
12Mekanizmalar
Dersin Adı
1Mühendislik Matematiği
2Mikroişlemci Tabanlı Sistem Tasarımı
3Endüstriyel Ölçme ve Sensor Tekniği
4Mekatronikte Makine Elemanları
5Sistem Dinamiği ve Kontrol
6Yazılım Mühendisliği
7Görüntü işleme
8Sayısal Komünikasyon
9Bilgisayarlarla Bütünleşik Sistem Tasarımı
10Katı Modelleme ve Analiz
17. “Metalürji ve Malzeme Mühendisliği” Tamamlama Programı

Dersin Adı
1Fizik II
2Çözelti Termodinamiği
3Hammadde ve Temel İşlemler
4Polimer Malzemeler
5Kompozit Malzemeler
6Seramik Malzemeler
7Korozyon ve Korunma
8Üretim Metodolojisi Prensipleri
9Tesis Planlama
10Faz Diyagramları
11Döküm Teknolojisi
18. “Otomotiv Mühendisliği” Tamamlama Programı

Dersin Adı
1Mühendislik Matematiği
2Bilgisayar Destekli Tasarım
3Termodinamik
4Dinamik
5Otomotiv Tasarımı
6imal Usulleri
7Hibrit ve Elektrikli Taşıtlar
8Makine Elemanları
9Sistem Dinamiği ve Kontrolü
10Mekanik Titreşimler
Dersin Adı
1Genel Kimya Lab
2Physics Lab
3Lineer Cebir
4Diferansiyel Denklemler
5Bilgisayar Programlama1
6Statik+Dinamik (veya Mühendislik Mekaniği)2
7Mukavemet
8Termodinamik
9Mekanizma Tekniği
10Akışkanlar Mekaniği
11Elektrik Mühendisliğinin Temelleri
12Isı Transferi
13Bitirme Tasarım Projesi3
14Mühendislik Etiği
15insan ve Toplum Bilimi Dersi
1                       Bir programlama dilinin giriş seviyesinde öğretilmesi, Fortran, C veya Matlab vb. derslerden biri

2                       Statik ve Dinamik dersleri ayrı ayrı üçer kredi olarak önerilebilir. Minimum 3 kredilik dersin birleşimi olan Mühendislik Mekaniği dersi okutulmalıdır.

3Bir takım çalışması olarak bir mühendislik tasarım projesi yürütülmelidir.

20. “Yazılım Mühendisliği” Tamamlama Programı

Dersin Adı
1Aynk Yapılar
2Programlama Dilleri
3Nesne Tabanlı Programlama
4Veri Yapıları
5Sayısal Analiz
6Bilgi Sistemleri ve Güvenliği
7Yazılım Tasarımı ve Mimarisi
8Biçimsel Diller ve Otomata Teorisi
9işletim Sistemleri
10Ağ Sistemleri
Dersin Adı
1Tasan Geometri
2Temel Tasarım
3Endüstriyel Tasarım Mühendisliğine Giriş
4Teknik Resim
5Bilgisayar Destekli Çizim
6Bilgisayar Destekli Tasarım I
7Bilgisayar Destekli Tasanm II
8Bilgisayar Destekli Tasanm III
9Bilgisayar Destekli Tasarım IV
10Ürün Tasarımı
11Sistematik Tasanm
12İmalat Teknolojileri I
13İmalat Teknolojileri II
14Mühendislik Mekaniği-I
15Mühendislik Mekaniği-II
16Makine Elemanları-I
17Makine Elemanları-II
18Elektrik Ve Elektronik Bilgisi
19Mühendislik Malzemeleri
20Model Ve Prototip Geliştirme-I
21Model Ve Prototip Geliştirme-II
22İş Sağlığı Ve Güvenliği I
23İş Sağlığı Ve Güvenliği II
24Bilgisayar Destekli Üretim
25Sac-Metal Kalıp Tasarımı
26Mekanizma Tekniği
27Termodinamik
28Akışkanlar Mekaniği
29Ölçme Ve Kontrol
30Tersine Mühendislik Metodlan Ve Hızlı Prototipleme
31Tasanm Proje Yönetimi
32Mezuniyet Projesi Veya Bitirme Tezi
  1. Enerji Öğretmenliği ve Tesisat Öğretmenliği Programı Mezunları için “Makine Mühendisliği” Tamamlama Programı
 Dersin Adı
1Diferansiyel Denklemler
2Sayısal Yöntemler
3Ölçme ve Değerlendirme
4Dinamik
5Mukavemet 2
6Termodinamik 2
7Akışkanlar Mekaniği 2
8İsı Geçişi
9Sistem Dinamiği ve Kontrol
10îmal Usulleri
11Makine Elemanları 2
12Makine Teorisi
13Makine Mühendisliği Laboratuarı 1 ve 2
14Seçmeli Uzmanlık Dersi (Türbomakinalar, Mimlendirme. Dinamik Sistemlerin Modellenmesi ve Simülasyonu, Mühendislik Tasaıımı ve CAD gibi)
15Seçmeli Uzmanlık Alan Dersi (Motorlar, Güç Santralleri. Digital Kontrol Sistem Tasarımı, İmalat Mühendisliği ve CAM gibi)

 

15. “Malzeme Bilimi ve Mühendisliği” Tamamlama Programı

 Dersin Adı
1Malzeme Biliminin Temelleri
2Malzeme Analiz Teknikleri
3Malzemelerin Mekanik Davranışları
4Faz Diyagramları
5Fiziksel Metalürji (Malzeme Ağırlıklı)
6Kimyasal Metalürji (Üretim)
7Demir Çelik Metalürjisi
8Metalurji-Malzcme Mühendisliği Laboratuarı
9Metallerin Isıl işlemleri
10Plastik Şekil Verme Yöntemleri
11Estraktif Metalürji Prensipleri
12Döküm Prensipleri

 

 

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir