Yeni Kurulan Bazı İdareler 5018 Sayılı Yasaya İşlendi

Yeni Kurulan Bazı İdareler 5018 Sayılı Yasaya İşlendi
125×125

Yeni Kurulan Bazı İdarelerin Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa Ekli Cetvellere Eklenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Devlet Arşivleri Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı ve Strateji ve Bütçe Başkanlığı genel bütçeli idareler arasına eklenmiştir.

YENİ KURULAN BAZI İDARELERİN KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNA EKLİ CETVELLERE EKLENMESİNE DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 19

MADDE 1- 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelin sonuna aşağıdaki sıralar eklenmiştir.

“57) Devlet Arşivleri Başkanlığı

58) İletişim Başkanlığı

59) Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı

60)Strateji ve Bütçe Başkanlığı”

Yürürlük

MADDE 2- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme

MADDE 3- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

10 Ekim 2018

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir