Yeni Fakülte ve Yüksekokullar Kuruldu

125×125

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararları ile 11 yeni fakülte kurulmasına ve bazı yüksekokulların kapatılmasına karar verildi.

26/3/2018 TARİHLİ VE 2018/11593 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

 KARAR 

MADDE 1- (l) Ekli (!) sayılı listede belirtilen  yükseköğretim  kurumlarına  bağlı  olarak karşılarında belirtilen enstitü, fakülte ve yüksekokullar kurulmuş, ekli (II) sayılı listede belirtilen yükseköğretim kurumları bünyesinde yer alan yüksekokullar kapatılmıştır.

MADDE 2- (l) Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin adı İktisadi, idari ve Sosyal Bilimler Fakültesi olarak değiştirilmiştir.

KTÜ-Karatay Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesinin adı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

I-SAYILI LİSTE 

S.NoÜniversite Adı
1.Atılım ÜniversitesiSağlık Bilimleri Enstitüsü
2.Gaziantep ÜniversitesiGöç Enstitüsü
3.Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni versitesiTurizm Araştırmaları Enstit üs ü
4.Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiTıp Fakültesi
5.Erciyes ÜniversitesiUygulamalı Bilimler Fakültesi
6.İstanbul Aydın ÜniversitesiSpor Bilimleri Fakültesi
7.İzm ir Bakırçay ÜniversitesiTıp Fakültesi
8.Kırklareli ÜniversitesiTıp Fakültesi
9.Munzur ÜniversitesiSpor Bilimleri Fakültesi
10.Okan ÜniversitesiUygulamalı Bilimler Fakültesi
11.Çağ ÜniversitesiYabancı Diller Yüksekokıılu

  {II) SAYILI LİSTE 

S.NoÜniversite AdıKapatılan Yüksekokulun Adı
1.Erciyes ÜniversitesiUygulamalı Bilimler Yüksekokulu
2.Okan ÜniversitesiUygulamalı Bilimler Yüksekokulu

 

9/4/2018 TARİHLİ VE 2018/11657 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ 

KARAR

MADDE 1- (1) Ekli (I) sayılı listede belirtilen yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak karşılarında belirtilen fakülte ve yüksekokullar kurulmuş, ekli (II) sayılı listede belirtilen yükseköğretim kurumlan bünyesinde yer alan yüksekokullar kapatılmıştır.

MADDE 2- (l) Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Mühendislik Fakültesinin adı Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi olarak değiştirilmiştir.

(2) İstinye Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Mimarlık ve Tasarım Fakültesinin adı Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

I-SAYILI LİSTE

 

S.NoÜniversite AdıKurulan Fakülte veya Yüksekokulun Adı
1.Adnan Menderes ÜniversitesiSpor Bilimleri Fakültesi
2.Dokuz Eylül ÜniversitesiSpor Bilimleri Fakültesi
3.İstanbul Rumeli ÜniversitesiSpor Bilimleri Fakültesi
4.İstanbul Şehir ÜniversitesiUygulamalı Bilimler Fakülte s i
5.Alanya Alaaddin Keykubat Ünivers itesiYabancı Diller Yüksekokulu

 

II SAYILI LİSTE

 

S. NoÜniversite AdıKapatılan Yüksekokulun Adı
1.Adnan Menderes Ünivers itesiBeden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
2.Dokuz Eylül ÜniversitesiSpor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu

 

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir