Yeni Fakülte ve Yüksekokullar Kuruldu

125×125

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararları ile 11 yeni fakülte kurulmasına ve bazı yüksekokulların kapatılmasına karar verildi.

26/3/2018 TARİHLİ VE 2018/11593 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

 KARAR 

MADDE 1- (l) Ekli (!) sayılı listede belirtilen  yükseköğretim  kurumlarına  bağlı  olarak karşılarında belirtilen enstitü, fakülte ve yüksekokullar kurulmuş, ekli (II) sayılı listede belirtilen yükseköğretim kurumları bünyesinde yer alan yüksekokullar kapatılmıştır.

MADDE 2- (l) Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin adı İktisadi, idari ve Sosyal Bilimler Fakültesi olarak değiştirilmiştir.

KTÜ-Karatay Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesinin adı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

I-SAYILI LİSTE 

S.No Üniversite Adı
1. Atılım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
2. Gaziantep Üniversitesi Göç Enstitüsü
3. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni versitesi Turizm Araştırmaları Enstit üs ü
4. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tıp Fakültesi
5. Erciyes Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi
6. İstanbul Aydın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
7. İzm ir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi
8. Kırklareli Üniversitesi Tıp Fakültesi
9. Munzur Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
10. Okan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi
11. Çağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokıılu

  {II) SAYILI LİSTE 

S.No Üniversite Adı Kapatılan Yüksekokulun Adı
1. Erciyes Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
2. Okan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

 

9/4/2018 TARİHLİ VE 2018/11657 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ 

KARAR

MADDE 1- (1) Ekli (I) sayılı listede belirtilen yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak karşılarında belirtilen fakülte ve yüksekokullar kurulmuş, ekli (II) sayılı listede belirtilen yükseköğretim kurumlan bünyesinde yer alan yüksekokullar kapatılmıştır.

MADDE 2- (l) Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Mühendislik Fakültesinin adı Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi olarak değiştirilmiştir.

(2) İstinye Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Mimarlık ve Tasarım Fakültesinin adı Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

I-SAYILI LİSTE

 

S.No Üniversite Adı Kurulan Fakülte veya Yüksekokulun Adı
1. Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
2. Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
3. İstanbul Rumeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
4. İstanbul Şehir Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakülte s i
5. Alanya Alaaddin Keykubat Ünivers itesi Yabancı Diller Yüksekokulu

 

II SAYILI LİSTE

 

S. No Üniversite Adı Kapatılan Yüksekokulun Adı
1. Adnan Menderes Ünivers itesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
2. Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu

 

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir