Yatağa Bağımlı Seçmeler İçin Verilecek Sağlık Raporu Hakkındaki Genelgede Değişiklik Yapıldı

125×125

Sağlık Bakanlığı yatağa bağımlı kişiler için durum bildirir tek hekim raporu hakkında 2018/14 sayılı Genelge yayımlamıştı. Yüksek Seçim Kurulu’nun 393 sayılı Kararı sonrasında 2018/14 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılarak Yatağa Bağımlı Seçmen Kişiler İçin Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporunun düzenlenme kriterleri yeniden düzenlenmiştir.

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 23642684-010.06

Konu : Yatağa Bağımlı Kişiler İçin Durum Bildirir

Tek Hekim Sağlık Raporu

GENELGE

2018/17

İlgi: 30/04/2018 tarihli 2018/14 Sayılı Genelge.

Bilindiği üzere, ilgide yer alan Genelge ile 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen  Kütükleri Hakkında Kanun’un 14 üncü maddesi gereğince, aile hekimleri tarafından “Yatağa Bağımlı Kişiler  İçin Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu” düzenlenmesi hususu bildirilmiş idi. Ancak, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 393 sayılı kararında;

“1- Aile Hekimlerince verilen raporlarda:

a)  Yatağa bağımlılığın tıbbi sebebinin,

b)  Yatağa bağımlılığın kalıcı olup olmadığının,

c)  Yatağa bağımlılığın süresinin, belirtilmesi gerektiğine,

d)  Aile Hekimlerince düzenlenecek raporların ıslak imzalı veya elektronik imzalı ve barkotlu şekilde düzenlenmesi ve barkot kontrolünün ilçe seçim kurulu başkanlığınca yapılması gerektiğine,

2- Bu belgelerin gerçeği yansıtmaması halinde Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunma hususunun ilçe seçim kurulu başkanının takdirinde olduğuna,

3- Görme ve işitme engellilerin bu kapsamın dışında olduğuna,

” Kararları verilmiştir.

Anılan Karar gereğince, bu kapsamdaki uygulamanın aşağıda belirtildiği şekilde yürütülmesi gerekmektedir.

1)  Aile hekimlerince, bu genelge ekinde yer alan “Yatağa Bağımlı Kişiler İçin Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu” formatına uygun şekilde https://erapor.saglik.gov.tr adresinde! yayınlanan Sağlık Bakanlığı e-Rapor sistemi üzerinden elektronik rapor düzenlenecektir.

2)  Aile hekimleri tarafından, 2 Mayıs 2018 tarihinden itibaren e-Rapor sistemi üzerinden düzenlenen raporlar bu Genelge hükümlerine ve ekindeki rapor formatına uygun şekilde yeniden düzenlenecektir.

3)Düzenlenen raporlar elektronik imza ile imzalanarak e-Rapor sistemi üzerinden çıktı alınarak bir nüshası ıslak imzalı şekilde vatandaşa teslim edilecektir.

4)Yatağa bağımlılığın tıbbi gerekçesi açık ve anlaşılacak şekilde raporda bulunacaktır.

5) Bu raporlar sadece yatağa bağımlı olup secim sandığına gidemeyecek durumca olan vatandaşlar için düzenlenecektir.

6)  Yukarıda belirtilen kurallara uygun olarak rapor düzenleme işlemleri en geç 11 Mavıs 2018 tarihi

mesai bitimine kadar tamamlanacaktır.

30/04/2018 tarihli 2018/14 Sayılı Genelgenin yürürlükten kaldırıldığı ve uygulamanın yukarıda yer verilen esaslara uygun olarak yürütülmesini, işbu Genelge’nin tüm aile hekimlerine tebliği hususunda;

Bilgilerini ve uygulamanın gereğini önemle rica ederim.

Ekler:

Ek-1 Seyyar Sandık Kurulu Talep Formu için Tıklayınız…

Ek-2 Sağlık Rapor Formatı  için Tıklayınız…

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir