Yabancı Dil Kurs Ücretleri Kurumları Tarafından Karşılanan Personel

Yabancı Dil Kurs Ücretleri Kurumları Tarafından Karşılanan Personel
125×125

Kamu kurumlarında görev yapan personelin yabancı dil bilmek çeşitli avantajlar sağlamaktadır. Personel kendilerine tanınan avantajlardan yararlanmak için yabancı dil seviyelerini geliştirmeye çalışırlar. Bunun için kurslara gider veyahut yabancı dil öğrenimine katkı sağlayan faaliyetlere katılırlar. Bazı görevlerde bulunan personelin yabancı dil kursu bedelleri kurumlarında karşılanır.

Hangi Personellerin Yabancı Dil Kurs Ücreti Kurumunca Karşılanır?

Hangi personelin yabancı dil kursu bedellerinin kurumunca karşılanacağı yılı bütçe kanunlarında yer almaktadır. 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda yabancı dil kursu bedelleri kurumunca karşılanacak personeller belirlenmiştir. Bütçe Kanunu’na göre;

1-Kurumların üst görevlilerinin,

-Mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınanların (özel kanunları uyarınca bu mesleklere ait kadrolarına atananlar dahil) yani kariyer meslek mensuplarının,

-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında atanan iç denetçilerin,

normal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde yabancı dil kursuna katılmaları ilgili veya bağlı bulunulan bakanın onayıyla uygun görülenlerin yurt içinde yerli veya yabancı dernek, vakıf veya kuruluşlarca açılan ve yeterlilikleri Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilenler ile üniversitelerin açmış olduğu dil kursları için ödenecek ders ücretlerinin kanunla belirlenen tutarı kurumunca ödenir.

2-Mesleki eğitim ve uzmanlık programlarına devam için ön koşul olan yabancı dil kursları için ödenecek ders ücretlerinin mevzuatta yer alan tutarı kurumu tarafından ödenir.

3-Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurtdışı kadrolarına görevlendirilmek maksadıyla, Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek dillerde 100 kişiyi, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının yurtdışı kadrolarına görevlendirilmek maksadıyla İçişleri Bakanlığınca belirlenecek dillerde 20 kişiyi geçmemek üzere yabancı dil kurslarına gönderilecekler için ödenecek ders ücretlerinden mevzuatla belirlenen tutarı kurumu tarafından karşılanır.

Kurum Tarafından Karşılanacak Kurs Ücreti Tutarı

Yabancı dil kursu bedeli kurumca karşılanacak olan personeline ne kadarlık ödeme yapılacağı mevzuatla düzenlenmiştir. Kurumlar personelin yabancı dil ders ücretinin %50’sini öderler. Ödeme yapılırken Gelir Vergisi tevkifatı yapılmaz. Personel başına ödenecek en yüksek miktar  aylık 477-TL’dir. Bu kapsamda, daha önceki yıllardaki kurs ücreti dahil en fazla 9 aylık kurs ücreti ödenir.

Kurumlara personeli için hizmet alımı suretiyle yabancı dil kursu açabilme imkanı  tanınmıştır. Kurumlar hizmet alımı yoluyla yabancı dil kursu açtıklarında da yukarıdaki esaslara ve sınırlamalara tabi olacaklardır.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir