Vergi İndirimleri Resmi Gazete’de Yayımlandı

Vergi İndirimleri Resmi Gazete’de Yayımlandı
125×125

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan vergi indirimleri Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. Yeni vergi oranları yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş oldu.

Karar Sayısı: 287

Ekli Kararın yürürlüğe konulmasına; 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin “I-Tapu İşlemleri” başlıklı bölümünün 20/a fıkrası, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci ve 29 uncu maddeleri ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

31/10/2018 TARİHLİ VE 287 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1- (1) 30/4/2018 tarihli ve 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 5 inci maddesinde yer atan “3l/10/2018” ibaresi “31/12/2018” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- (1) 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın geçici 3 üncü maddesinde yer alan “31/10/2018” ibaresi “31/12/2018” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- (1) 31/12/2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere, ekli (1) sayılı cetvelde yer alan malların teslimlerinde katma değer vergisi oranı %8 olarak belirlenmiştir.

(2) Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu madde kapsamında teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergiler dahil edilmez.

MADDE 4- (1) 31/12/2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere; 25/12/2017 tarihli ve 2017/11170 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin; 8701.20, 87.02, 87.04, 87.05 gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarında yer alan malların katma değer vergisi oranı %1 olarak belirlenmiştir.

(2) Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu madde kapsamında teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergiler dahil edilmez.

MADDE 5- (1) 31/12/2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere, 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P. numaralı malların vergi oranları ekli (2) sayılı cetvelde yer aldığı şekilde belirlenmiştir.

1 SAYILI CETVEL

 

(25/12/2017 tarihli ve 2017/11170 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarında yer alan mallar)

 

G.T.İ.P.

umarası

Eşyanın Tanımı
9401.30Yüksekliği ayarlanabilen oturmaya mahsus döner koltuk ve sandalyeler
9401.40.00.00.00Yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar (kamp veya

!bahçede kullanılanlar hariç)

9401.52.00.00.00Bambudan
9401.53.00.00.00Hintkamışından
9401.59.00.00.00Diğerleri (Kamış, sepetçi söğüdü, bambu veya benzeri maddelerden oturmaya mahsus mobilyalar)
9401.61İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar
9401.69Diğerleri (Ahşap iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)
1)401.71İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar (Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)
9401.79Diğerleri (Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)
9401.80Oturmaya mahsus diğer mobilyalar
402.10.00.00.19Diğerleri (Berber koltukları veya benzeri koltuklar)
403.10Bürolarda kullanılan türden metal mobilyalar
403.20Metalden diğer mobilyalar
403.30Bürolarda kullanılan türden ahşap mobilyalar
403.40Mutfaklarda kullanılan türden ahşap mobilyalar
9403.50Yatak odalarında kullanılan türden ahşap mobilyalar
9403.60Diğer ahşap mobilyalar
9403.70Plastik maddelerden mobilyalar
9403.82.00.00.00ambudan olanlar
9403.83.00.00.00Hintkamışından
9403.89.00.00.00Diğerleri (Diğer maddelerden mobilyalar)
9404.10.00.00.00Şilte mesnetleri
9404.21Gözenekli kauçuktan veya plastik maddelerden olanlar (kaplanmış olsun olmasın) (Şilteler)
9404.29Diğer maddelerden olanlar (Şilteler)

2 SAYILI CETVEL

 

G.T.İ.P. NO

 

Mal ismi

 

Vergi Oranı

(%)

87.03Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil) [Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları vb., (Para arabaları dahil). motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar.] [Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar, özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar, diğerleri (Golf arabaları vb. taşıtlar) hariç]

–  Yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi (Yolcu taşıma kapasitesi sürücü dahil toplam yolcu sayısının 70 kilogramla çarpılması suretiyle hesaplanır. Bu hesaplamada koltuk olmasa dahi, koltuk montajı için bulunan sabit tertibatlar da koltuk olarak dikkate alınır) istiap haddinin (bir aracın güvenle taşıyabileceği sürücü ve yolcu dahil toplam yük ağırlığı)% 50’sinin altında olan motorlu araçlardan (bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç)

–   İstiap haddi 850 kilogramı geçmeyip motor silindir hacmi 2000 cm3’ün altında olanlar

— lstiap haddi 850 kilogramı geçip motor silindir hacmi 2800 cm”‘ün altında olanlar

— Sadece elektrik motorlu olanlar

–  Sürücü dahil 9 kişilik olunma yeri olanlardan

•- Motor silindir hacmi 3200 cm”U geçmeyenler

— Sadece elektrik motorlu olanlar

–  Diğerleri

— Motor silindir hacmi 1600 cm”‘ü geçmeyenler

— Özel tüketim vergisi matrahı 70.000 TL’yi aşmayanlar

—Özel tüketim vergisi matrahı 70.000 TL’yi aşıp. 120.000 TL’yi aşmayanlar

— Diğerleri

— Motor silindir hacmi 1600 cm”ü geçen fakat 2000 cm”U geçmeyenler

— Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm”ü geçmeyenler

—- Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşmayanlar

— Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşıp. 135.000 TL’yi aşmayanlar

—- Diğerleri

— Diğerleri

—- Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar

—- Diğerleri

— Motor silindir hacmi 2000 cm”ü geçenler

— Elektrik motoru da olanlardıın elektrik motor gücü 100 kW’ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm”ü geçmeyenler

—- Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar

—- Diğerleri

— Diğerleri

— Sadece elektrik motorlu olanlar

— Motor gücü 85 kW’ı geçmeyenler

— Motor gücü 85 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenler

— Motor gücü 120 kW’ı geçenler

 
  

 

 

 

 

 

 

5

 5
 5
 5
 5
  

30

 35
 60
  

 

30

 35
 60
 100
 110
  

100

 110
 160
 3
 7
 15

3 SAYILI CETVEL

G.T.İ.P. NOMal İsmi
84.15Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dahil)

[Yalnız 8415.10.10.00.00 Tek bir gövde halinde (self-contained); 8415.10.90.00.00 Ayrı elemanlı sistemler (split-sistem); 8415.81.00.90.00 Diğerleri (Ilir soğutucu ünite ve soğutma-ısıtma çevrimini tersine değiştiren bir valf içerenler) (ters çevrimli ısı pompaları) (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayanlar); 8415.82.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite içeren, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayan, pencere ve duvar tipi olmayan, motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılmayan klima cihazı); 8415.83.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite içermeyen, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayan, pencere ve duvar tipi olmayan motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılmayan klima cihazı); 8415.90.00.90.11 (Split sistemlerin dış üniteleri) ve 8415.90.00.90.12 (Split sistemlerin iç üniteleri)]
84.18Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar (elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (84.15 pozisyonundaki klima cihazları hariç)

(Diger soğutucu veya dondurucu cihazlar; ısı pompaları hariç)

8419.l 1.00.00.00Gazla çalışan anında su ısıtıcılar
 

8419.19.00.00.I 1

(Katı yakıtlı)

Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları)

 

 

8419.19.00.00.19

(Termosifonlar ve güneş enerjili su ısıtıcıları dışındaki elektrikli olmayan anında veya depolu su

ısıtıcıları)

Diğerleri

 

8421.12.00.00.11

(Çamaşır kurutma makinaları)

Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg.ı geçmeyecek kapasitede olanlar

 

8422.11.00.00.00

(Bulaşık yıkama makinaları)

Evlerde kullanılanlar

 

8450.11.11.00.00

(Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçmeyen tam otomatik çamaşır yıkama makinası)

Çamaşırı önden yüklemeli olanlar

 

8450.11.19.00.00

(Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçmeyen tam otomatik çamaşır yıkanıa makinası)

Çamaşırı üstten yüklemeli olanlar

 

8450.11.90.00.00

(Tam otomatik çamaşır yıkama makinası)

Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçen fakat 10 kg.ı geçmeyenler

 

8450.12.00.00.00

(Çamaşır yıkama makinası)

Diğer çamaşır makinaları (santrifüjlü kurutma tertibatlı olanlar)

 

 

8450.19.00.00.11

(Kuru çamaşır kapasitesi IO kg.ı geçmeyen, santrifüjlü kurutma tertibatı olmayan çamaşır yıkama makinası)

F.lektrikli olanlar

 

8450.19.00.00.19

(Elektrikli olmayan çamaşır yıkama makinası)

Diğerleri

 

8451.21.00.00.11

(Kuru çamaşır kapasitesi I O kg.ı geçmeyen kurutma makinaları)

Evlerde kullanılanlar

85.08Vakumlu elektrik süpürgeleri
 

 

85.09

(Gıda maddelerini öğütücüler ve karıştırıcılar; meyva veya sebze presleri, vb.; et kıyma makinaları vb.)

Ev işlerinde kullanılmaya mahsus kendinden elektrik motorlu elektro-mekanik cihazlar (85.08 pozisyonunda yer alan vakumlu elektrik süpürgeleri hariç)

85.16Elektrikli anında veya depolu su ısıtıcılar ve daldırma tipi ısıtıcılar; herhangi bir mahallin veya toprak ve benzeri yerlerin ısıtılmasına mahsus elektrikli cihazlar; berber işleri için elektrotermik cihazlar (örneğin; saç kurutucular, saç kıvırma cihazları, saç kıvırma maşalarını ısıtma cihazları) ve el kurutma makinaları; elektrikli ütüler; ev işlerinde kullanılan diğer elektrotermik cihazlar; elektrikli ısıtıcı rezistanslar (85.45 pozisyonundakiler hariç) (8516.40 Elektrikli ütüler hariç)

MADDE 6- (1) 31/12/2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere, 4760 sayılı Kanuna ekli (IV) sayılı listede yer alan mallardan ekli (3) sayılı cetvelde yer alanların özel tüketim vergisi oranları %0 (sıfır) olarak belirlenmiştir.

MADDE 7- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir