Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı
125×125

İçişleri Bakanlığı Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikle;

-İl Mahalli İdareler Müdürlüğü illerde bulunan birimler arasından çıkarılarak yerine İdare ve Denetim Müdürlüğü birimi getirildi.

-İdare ve Denetim Müdürünün görev tanımı yapıldı.

-Nüfusu 50 bin ve üzeri olan ilçelerde de İdare ve Denetim Şeflikleri kuruldu.

 

YÖNETMELİK
İçişleri Bakanlığından:

VALİLİK VE KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ TEŞKİLAT, GÖREV VE

ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/6/2011 tarihli ve 27958 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) İdare ve Denetim Müdürlüğü,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) İdare ve Denetim Şefliği: Nüfusu elli bin ve üzeri olan ilçelerde,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin başlığı, birinci fıkrasının ilk cümlesi ve aynı fıkranın (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İdare ve denetim müdürlüğünün görevleri”

“İçişleri Bakanlığının görev alanına ilişkin olarak İdare ve Denetim Müdürlüğünün görevleri şunlardır:”

“g) Güvenlik korucuları ve gönüllü güvenlik korucularıyla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “İl mahalli idareler,” ibaresi “İdare ve denetim” şeklinde; “İlçe mahalli idareler şefliği,” ibaresi “İdare ve denetim şefliği,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği” ibaresi, “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde değiştirilmiş, “Başbakan adına gelen evrak ve” ibaresi ise yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 ‒ Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir