Üst Kademe Kamu Yöneticiliğe Atama Usullerinde Değişiklik Yapıldı

Üst Kademe Kamu Yöneticiliğe Atama Usullerinde Değişiklik Yapıldı

Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde değişiklik yapıldı.

-Kararanamenin üst kademe kamu yöneticiliklerine atanma şartlarını düzenleyen 3 üncü maddesinde değişiklik yapıldı. Yapılan değişikliğe göre, KİT  yönetim kurulu üyeliklerine atanmak isteyenlerin, kamuda ve.veya uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak, alanlarında en az beş yıl çalışmış olması şartını taşıması gerekecek.

-Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyet Üyeleri, Türkiye Kalkınma Bankası Genel Müdürü, Türkiye Kalkınma Bankası Genel Müdür Yardımcıları,Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeleri Cumhurbaşkanı kararı ile atanacak kamu görevlileri arasından çıkarıldı.

ÜST KADEME KAMU YÖNETİCİLERİ İLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ATAMA USÛLLERİNE DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 29

MADDE 1- 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “görevlerine” ibaresi “görevleri ile kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu üyeliklerine” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı cetvelde yer alan “TÜRKİYE MAARİF VAKFI MÜTEVELLİ HEYET ÜYELERİ” satırı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı cetvelde yer alan “NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ ENSTİTÜSÜ BAŞKANI” satın “NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ BAŞKANI” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı cetvelde yer alan “TÜRKİYE KALKINMA BANKASI GENEL MÜDÜRÜ” satırı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (II) sayılı cetvelde yer alan “DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU ÜYELERİ” satırı yürürlükten kaldırılmış ve (I) sayılı cetvele “DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU ÜYELERİ” satın eklenmiştir.

MADDE 6- 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (II) sayılı cetvelde yer alan “TÜRKİYE KALKINMA BANKASI GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI” satırı yürürlükten kaldmlmıştır.

MADDE 7- 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (II) sayılı cetvelde yer alan “ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ” satırı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8- 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (II) sayılı cetvelde yer alan “TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KOMİSYONU VE DANIŞMA KURULU ÜYELERİ” satırı “TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

4 Şubat 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir