Üniversite Hastaneleri Döner Sermaye İşletmelerinin İlaç Borçlarına Uygulanacak İskonto Oranı Belli Oldu

Üniversite Hastaneleri Döner Sermaye İşletmelerinin İlaç Borçlarına Uygulanacak İskonto Oranı Belli Oldu
125×125

Devlete ait tıp fakültelerine bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimleri ile rektörlüklerine bağlı sağlık enstitüleri döner sermaye işletmelerinin ilaç ve tıbbi malzeme alımlarına ilişkin borçların ödenmesinde uygulanacak iskonto oranı 2018/11611 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlendi.

Karar Sayısı : 2018/11611

Devlete ait üniversitelerin tıp fakültelerine bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimleri ile rektörlüklerine bağlı sağlık hizmeti sunan enstitüleri döner sermaye işletmelerinin ilaç ve tıbbi malzeme alanlarına ilişkin borçlarının ödenmesinde uygulanacak iskonto oranları hakkmdaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 9/4/2018 tarihli ve 6406 sayılı yazısı üzerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun geçici 75 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 9/4/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

9/4/2018 TARİHLİ VE 2018/11611 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR

İskonto Oranlan

MADDE 1 – (1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun geçici 75 inci maddesi gereğince, Devlete ait üniversitelerin tıp fakültelerine bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimleri ile rektörlüklerine bağlı sağlık hizmeti sunan enstitüleri döner sermaye işletmelerinin 31/12/2017 tarihi itibarıyla muhasebe kayıtlarında yer alan ve vadesi 6/4/2018 tarihine kadar olan ödenmemiş ilaç ve tıbbi malzeme alımlarına ilişkin borçlarına uygulanacak iskonto oranları ekli cetveldeki gibi belirlenmiştir.

Ekli cetvelde yer alan vadenin tekabül ettiği ayın belirlenmesinde; alıma ilişkin sözleşmelerde yer alan vade tarihi, vade tarihi olmayan alımlarda ise muhasebe kayıtlarına alınma tarihi esas alınır.

31/12/2017 tarihi itibarıyla muhasebe kayıtlarında yer alan ve vadesi 6/4/2018 tarihine kadar olan ödenmemiş borçlara; ekli cetvelde Aralık 2017 için belirlenen iskonto oranlarına ilaç alımlarında her ay yüzde 0,375, tıbbi malzeme alımlarında her ay yüzde 1 iskonto oranı eklenmek suretiyle bulunan iskonto oram uygulanır. Ancak, Nisan 2018 ayı için iskonto oranı eklenmez.

Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme

MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Iskonto Oranı (Yüzde)
Vadenin Tekabül Ettiği AyTıbbi Malzemeİlaç
AlımlarıAlımları
Aralık 2014 ve Öncesi00
Ocak 20150,50
Şubat 201510
Mart 20151,50
Nisan 201520
Mayıs 20152,50
Haziran 201530
Temmuz 20153,50
Ağustos 201540
Eylül 20154,50
Ekim 201550
Kasım 20155,50
Aralık 201560
Ocak 20166,750,375
Şubat 20167,50,75
Mart 20168,251,125
Nisan 201691,5
Mayıs 20169,751,875
Haziran 201610,52,25
Temmuz 201611,252,625
Ağustos 2016123
Eylül 201612,753,375
Ekim 201613,53,75
Kasım 201614,254,125
Aralık 2016154,5
Ocak 2017164,875
Şubat 2017175,25
Mart 2017185,625
Nisan 2017196
Mayıs 2017206,375
Haziran 2017216,75
Temmuz 2017227,125
Ağustos 2017237,5
Eylül 2017247,875
Ekim 2017258,25
Kasım 2017268,625
Aralık 2017279

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir