Üniversite Hastaneleri Döner Sermaye İşletmelerinin İlaç Borçlarına Uygulanacak İskonto Oranı Belli Oldu

Üniversite Hastaneleri Döner Sermaye İşletmelerinin İlaç Borçlarına Uygulanacak İskonto Oranı Belli Oldu
125×125

Devlete ait tıp fakültelerine bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimleri ile rektörlüklerine bağlı sağlık enstitüleri döner sermaye işletmelerinin ilaç ve tıbbi malzeme alımlarına ilişkin borçların ödenmesinde uygulanacak iskonto oranı 2018/11611 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlendi.

Karar Sayısı : 2018/11611

Devlete ait üniversitelerin tıp fakültelerine bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimleri ile rektörlüklerine bağlı sağlık hizmeti sunan enstitüleri döner sermaye işletmelerinin ilaç ve tıbbi malzeme alanlarına ilişkin borçlarının ödenmesinde uygulanacak iskonto oranları hakkmdaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 9/4/2018 tarihli ve 6406 sayılı yazısı üzerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun geçici 75 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 9/4/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

9/4/2018 TARİHLİ VE 2018/11611 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR

İskonto Oranlan

MADDE 1 – (1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun geçici 75 inci maddesi gereğince, Devlete ait üniversitelerin tıp fakültelerine bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimleri ile rektörlüklerine bağlı sağlık hizmeti sunan enstitüleri döner sermaye işletmelerinin 31/12/2017 tarihi itibarıyla muhasebe kayıtlarında yer alan ve vadesi 6/4/2018 tarihine kadar olan ödenmemiş ilaç ve tıbbi malzeme alımlarına ilişkin borçlarına uygulanacak iskonto oranları ekli cetveldeki gibi belirlenmiştir.

Ekli cetvelde yer alan vadenin tekabül ettiği ayın belirlenmesinde; alıma ilişkin sözleşmelerde yer alan vade tarihi, vade tarihi olmayan alımlarda ise muhasebe kayıtlarına alınma tarihi esas alınır.

31/12/2017 tarihi itibarıyla muhasebe kayıtlarında yer alan ve vadesi 6/4/2018 tarihine kadar olan ödenmemiş borçlara; ekli cetvelde Aralık 2017 için belirlenen iskonto oranlarına ilaç alımlarında her ay yüzde 0,375, tıbbi malzeme alımlarında her ay yüzde 1 iskonto oranı eklenmek suretiyle bulunan iskonto oram uygulanır. Ancak, Nisan 2018 ayı için iskonto oranı eklenmez.

Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme

MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Iskonto Oranı (Yüzde)
Vadenin Tekabül Ettiği Ay Tıbbi Malzeme İlaç
Alımları Alımları
Aralık 2014 ve Öncesi 0 0
Ocak 2015 0,5 0
Şubat 2015 1 0
Mart 2015 1,5 0
Nisan 2015 2 0
Mayıs 2015 2,5 0
Haziran 2015 3 0
Temmuz 2015 3,5 0
Ağustos 2015 4 0
Eylül 2015 4,5 0
Ekim 2015 5 0
Kasım 2015 5,5 0
Aralık 2015 6 0
Ocak 2016 6,75 0,375
Şubat 2016 7,5 0,75
Mart 2016 8,25 1,125
Nisan 2016 9 1,5
Mayıs 2016 9,75 1,875
Haziran 2016 10,5 2,25
Temmuz 2016 11,25 2,625
Ağustos 2016 12 3
Eylül 2016 12,75 3,375
Ekim 2016 13,5 3,75
Kasım 2016 14,25 4,125
Aralık 2016 15 4,5
Ocak 2017 16 4,875
Şubat 2017 17 5,25
Mart 2017 18 5,625
Nisan 2017 19 6
Mayıs 2017 20 6,375
Haziran 2017 21 6,75
Temmuz 2017 22 7,125
Ağustos 2017 23 7,5
Eylül 2017 24 7,875
Ekim 2017 25 8,25
Kasım 2017 26 8,625
Aralık 2017 27 9

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir