ÜAK’dan Doçentlik Sınavı Eser İnceleme Aşamasında Başarılı Olan Adaylar İçin Duyuru

ÜAK’dan Doçentlik Sınavı Eser İnceleme Aşamasında Başarılı Olan Adaylar İçin Duyuru
125×125

ÜAK Başkanlığı doçentlik sınavı eser inceleme aşamasında başarılı olup sözlü aşamasında başarılı olamayan adaylar için duyuru yayımladı.

DUYURU

(19 Mart 2018)

Doçentlik Sınavı Eser İnceleme Aşamasından Başarılı Olan 2017 Aralık Döneminde Sözlü Aşamasından Başvuruda Bulunmayan Adaylara 7100 Sayılı Kanun Kapsamında Geçici Doçentlik Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Duyuru

23 Ocak 2017 tarihli ve 29957 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 683 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Doçentlik başvuruları başlıklı 4. Maddesinde yer alan;

“(1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olması ya da değerlendirilmesi sebebiyle görevden uzaklaştırılan veya haklarında adli soruşturma ya da kovuşturma yapılan doçent adaylarının, görevden uzakta geçirdikleri süre boyunca veya adli soruşturma ya da kovuşturma sonuçlanıncaya kadar doçentlik başvurularına ilişkin işlemler durdurulur. Bunlardan haklarında kamu görevinden çıkarılma veya mahkûmiyet kararı verilenlerin doçentlik başvuruları iptal edilir.” hükmü gereğince;

Herhangi bir kamu kurumunda veya yükseköğretim kurumunda çalışan doçent adayları, şu an fiilen çalıştığı kurumdan FETÖ/PDY kapsamında “Hakkında Görevden Uzaklaştırma veya Kamu Görevinden Çıkarılma Olmadığına” dair güncel belgeyi (06.03.2018 tarihinden itibaren) alarak dilekçe* ekinde Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına ulaştırdıktan sonra kontrolleri sağlanarak “Geçici Doçentlik Belgesi” düzenlenecektir.

Herhangi bir kamu kurumu veya yükseköğretim kurumunda çalışmayan doçent adayları da kamu kurumu veya yükseköğretim kurumunda çalışmadıklarına ve “Haklarında 683 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4. Maddesi Hükümlerine Göre İşlem Tesis Edilmediğine” dair ıslak imzalı beyan dilekçesini* Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına ulaştırdıktan sonra kontrolleri sağlanarak “Geçici Doçentlik Belgesi” belgesi düzenlenecektir.

Adaylara duyurulur.

ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI

Dilekçe Örneği*

T.C.

ÜNİVERSİTELERARASI KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Bilkent/ANKARA

Eser İnceleme Aşamasından Başarılı olduğum Doçentlik Sınavı bilgilerimi aşağıda beyan ediyorum.

……………………………………………………………………………………………………kurumunda çalışmaktayım,

683 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4. Maddesindeki hüküm gereğince FETÖ/PDY kapsamında Hakkımda Görevden Uzaklaştırma veya Kamu Görevinden Çıkarılma Olmadığına dair, çalıştığım kurumca düzenlenen belgem de ektedir.

06.03.2018 tarih ve 30352 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7100 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında, Geçici Doçentlik Belgemin düzenlenerek tarafıma

verilmesini arz ederim.

…../…../…………

İmza

Eser İnceleme Aşamasından

Başarılı Olduğu Başvuru Dönemi

Sözlü Sınav Aşamasından Başarısız Olduğu Son Başvuru Dönemi
TC Kimlik No
Adı Soyadı
Üniversite/Kurum
Temel Alan Kodu-Adı
Bilim Alanı Kodu-Adı
I.Anahtar Kelime Kodu-Adı (varsa)
İletişim Adresi
Cep Tel
e-Posta

EK: Çalıştığım Kurum Tarafından Düzenlenen Belge

*Herhangi bir kamu kurumunda veya yükseköğretim kurumunda çalışan doçent adaylarınındüzenleyeceği Geçici Doçentlik Belgesi Talebi dilekçe örneği

Dilekçe Örneği*

T.C.

ÜNİVERSİTELERARASI KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Bilkent/ANKARA

Eser İnceleme Aşamasından Başarılı olduğum Doçentlik Sınavı bilgilerimi aşağıda beyan ediyorum.

Herhangi bir kamu kurumu veya yükseköğretim kurumunda çalışmamaktayım, 683 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4. Maddesi Hükümlerine Göre Hakkımda İşlem Tesis Edilmediğini Taahhüt ederim.

06.03.2018 tarih ve 30352 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7100 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında, Geçici Doçentlik Belgemin düzenlenerek tarafıma verilmesini arz ederim.

…../…../…………

İmza

Eser İnceleme Aşamasından

Başarılı Olduğu Başvuru Dönemi

Sözlü Sınav Aşamasından Başarısız Olduğu Son Başvuru Dönemi
TC Kimlik No
Adı Soyadı
Üniversite/Kurum
Temel Alan Kodu-Adı
Bilim Alanı Kodu-Adı
I.Anahtar Kelime Kodu-Adı (varsa)
İletişim Adresi
Cep Tel
e-Posta

* Herhangi bir kamu kurumu veya yükseköğretim kurumunda çalışmayan doçent adaylarınındüzenleyeceği Geçici Doçentlik Belgesi Talebi dilekçe örneği

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir