Türkiye Taşkömürü Kurumuna 1.500 İşçi Alım İzni

Türkiye  Taşkömürü Kurumuna 1.500 İşçi Alım İzni

Karar Sayısı: 434

Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 2019 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programında değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 29 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

9 Aralık 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

9/12/2018 TARİHLİ VE 434 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1- Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 2019 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programının tespitine ilişkin 16/10/2018 tarihli ve 186 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) Birinci fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türkiye Taşkömürü Kurumunda, son yıllarda ayrılan nitelikli personel açığının kapatılabilmesini teminen, 1.500 adet pano ayak üretim işçisi istihdamında Kurum Yönetim Kurulu yetkilidir. Söz konusu işçilerin alımına ilişkin takvim ile usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir