TMO Görev Yapan Memur,Teknisyen,Mühendis 2018 Maaşları

TMO Görev Yapan Memur,Teknisyen,Mühendis 2018 Maaşları

TMO Görev Yapan Memur,Teknisyen,Mühendis 2018 Maaşları

Toprak Mahsulleri Ofisinde çalışan Memur,Teknisyen,Mühendis ve diğer unvanlarda çalışan kişilere ödenen maaşların ne olduğu konusuda TMO tarafından yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır.Bilindiği üzere ÖSYM Başkanlığınca KPSS kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak olan atamalar için tercih başvuruları alınmaktadır.Toprak Mahsülleri Ofisi yapmış olduğu bilgilendirme ile kurumlarına atanan memur adaylarının alacağı ücretleri açıklayarak tercih yapacak adaylar için güzel bir uygulama yapmıştır.Açıklamada yer alan maaşlar %15 lik vergi dilimine göre yapılmış olup ilk göreve başlayanları 4 veya 5 ay içinde %20 lik vergi dilimine girdiklerinden dolayı maaşlarında bir düşüş yaşanmaktadır.

KURUMUMUZ VE TERCİH YAPILACAK UNVANLAR İLE İLGİLİ NOT:

Kurumumuz bir KİT olup, KPSS ile yerleştirmeleri yapılacak pozisyonların özlük ve ücretlerle ilgili hakları 399 KHK ile ( madde: 26,27,28 ) düzenlenmiştir.

Kurumumuza atanacak personelin brüt temel ücretleri aşağıdadır. (01.07.2018-31.12.2018 tarihleri arasını kapsayan net ücretlerdir.)

UnvanEk Ödeme Dahil Net Ücret
Yüksekokul ve Ortaöğrenim mezunları
Teknisyen4.014,53
Ön Lisans Mezunları
Ambar Memuru3.958,36
Muhasebeci4.216,85
Bilgisayar İşletmeni3.972,90
Sekreter3.958,36
Memur (Tartı)***3.851,02
İtfaiyeci3.521,01
Lisans mezunları
Mühendis5.207,81
Eksper5.074,38
Kimyager4.382,10
İstatistikçi4.387,10
Ekonomist4.478,10
Memur3.958,07
Net maaşlar %15 vergi dilimi üzerinden hesaplanmıştır.

Yukarıdaki unvanların karşısında gösterilen ücretler temel ücret, Ek Ödeme ve asgari geçim indirimi (bekar personele ait) toplamı net ödenecek ücrettir.. Bu ücrete varsa; yabancı dil ücreti (KPDS sınav sonucuna göre) ile kurum dışında geçen resmi ve özel hizmetlerin Kurumumuz adına istenilmesini müteakip (399 say. KHK’nin 28.Md.) kıdem ücreti eklenmektedir. Başarı ücreti ise aday personelin 6 ay sonraki değerlendirmeleri sonucunda başarı düzeyine göre (399 say. KHK’nin 27.Md.) temel ücrete ilave edilerek belirlenir.

Ayrıca; evli personelin eşi çalışmaması halinde eş yardımı ( 251,68 TL) ile çocuk parası hesaplara dahil edilmemiştir.

Kurumumuza ataması yapıldıktan sonra 3 yıl süreyle nakil yapılmamaktadır.

Görevde ilerleme; “TMO Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” ne tabidir.

Kurumumuz işyerlerinin çoğunluğunda lojman bulunmaktadır. Lojman tahsisi atanılan işyerine, unvana ve lojmanın uygunluk durumuna göre yapılmaktadır.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir