Taşıt Kanununda Yapılan Değişiklikte Aslında Değişen Bir Şey Yok!

Taşıt Kanununda Yapılan Değişiklikte Aslında Değişen Bir Şey Yok!
125×125

Taşıt Kanununda Yapılan Değişiklikte Aslında Değişen Bir Şey Yok!

31 Ekim 2018 Tarihli Resmi Gazete yayımlanan 261 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile 237 Sayılı Taşıt Kanunu Kapsamında Edinilecek Taşıtların Menşei, Silindir Hacimleri ve Diğer Niteliklerinin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, ilişkin düzenleme yapılmıştı.Yapılan düzenlemeden sonra artık devletin yabancı araç almayacağı,taşıt alımlarında sınırlama getirildiği yönünde haberler yapılmıştı.Taşıt kanunu kapsamında edinilecek taşıtların menşei Silindir Hacimleri ve Diğer Niteliklerinin Belirlenmesine Dair Kararda yapılan değişiklik ile önceki düzenlemeyi aşağıda tablo halinde yayımlıyoruz.Yapılan değişiklikle yabancı menşeili araç edilebilecek olan kurumlar arasına Cumhurbaşkanlığına bağlı başkanlıklar eklenmiştir.

Düzenlemeden Önceki Metin Düzenlemeden Sonraki Metin 
MADDE 1- (1) 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununa ekli (1) sayılı Cetvelde ve son iki sırasında belirtilenler hariç olmak üzere (2) sayılı Cetvelde yer alan makamlar ile güvenlik önlemli (zırhlı) araçlar, koruma altına alınanlarla ilgili yönetmelik hükümlerine göre tahsis olunanlar ve idarelerin yurt dışı teşkilatlan için yabancı menşeli binek veya station-wagon cinsi taşıt edinilebilir. Bunların dışında hibe dâhil her ne suretle olursa olsun yabancı menşeli binek veya station-wagon cinsi taşıt edinilemez(1) 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununa ekli (1) sayılı Cetvelde ve son iki sırasında belirtilenler hariç olmak üzere (2) sayılı Cetvelde yer alan makamlar ile güvenlik önlemli (zırhlı) araçlar, koruma altına alınanlarla ilgili yönetmelik hükümlerine göre tahsis olunanlar, Cumhurbaşkanlığına bağlı başkanlıklar ve idarelerin yurt dışı teşkilatları için yabancı menşeli binek veya station-wagon cinsi taşıt edinilebilir. Bunların dışında hibe dâhil her ne suretle olursa olsun yabancı menşeli binek veya station-wagon cinsi taşıt edinilemez.”

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir