Taşeron İşçiler Toplu Sözleşme İçin Kamu Denetçiliği Kurumuna Başvuru Yapabilir

Taşeron İşçiler Toplu Sözleşme İçin Kamu Denetçiliği Kurumuna Başvuru Yapabilir
125×125

Taşeron İşçiler Toplu Sözleşme İçin Kamu Denetçiliği Kurumuna Başvuru Yapabilir

Taşeron işçi olarak çalışmakta iken kurumlarda işçi kadrolarına geçişi yapılan işçilerin 2020 yılına kadar toplu sözleşmeye tabi olmayarak her altı aylık dönemler için % 4 oranında zam alacak olması ve toplu sözleşmeye dahil diğer kamu işçilerinin faydalanmakta oldukları haklardan faydalanamamakta olduklarından dolayı meclis dilekçe komisyonuna başvuru kampanyası düzenlemektedirler.Ayrıca kadroya alınan işçilerce 2019 yılında  toplu sözleşmeye dahil edilmeleri  için milletvekillerine mektup gönderme kampanyası da yapılmaktadır.

696 sayılı KHK ile kadroya alınan taşeron işçilerin 2019 yılında toplu sözleşmeye dahil olmak için  seslerini duyurabilmek için yapabilecekleri başka bir yolda Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuru yapmak olabilir.

Kamu denetçiliği kurumu daha önceki yıllarda vermiş olduğu kararlarla kamu kurumları ile vatandaş ve kamu çalışanları arasındaki uyuşmazlıkları sorunları dostane çözümler kapsamında çözüme ulaştırmıştır.

Kamu Denetçiliği Kurumu İnternet Sayfasında yer alan hakkımızda bölümünde Kamu Denetçiliği Kurumu hakkında aşağıda yer alan açıklamalara yer verilmiştir.

“Kamu Denetçiliği Kurumu, Anayasamızın 74 üncü maddesinde yer alan Anayasal bir Kurumdur. 6328 sayılı Kanunun 5. Maddesi gereğince “Kurum, idarenin işleyişi ile ilgili şikâyet üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla…” görevlendirilmiştir.

Kurumumuz, Hukukun üstünlüğünün sağlanması, iyi yönetim ilkelerinin yerleştirilmesi ve halka karşı sorumluluk anlayışı içinde ve hakkaniyet temelinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bağlı bir denetim mekanizması olarak 2013 yılından itibaren faaliyetlerini sürdürmekte, halkın avukatlığını yapmakta ve aldığı kararlar ile idareye yol göstermektedir.

“İnsanların en hayırlısı insanlara en fazla faydası dokunandır” inancı ile “İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın” ilkesini kendisine rehber edinen Kamu Denetçiliği Kurumu;

  • İdarenin hizmet kalitesinin yükseltilmesine,
  • İyi yönetim ilkelerinin yerleşmesine,
  • İnsan haklarının gelişmesine,
  • Hukukun üstünlüğünün sağlanmasına,
  • Hak arama kültürünün yaygınlaşmasına,
  • Şeffaf hesap verebilir, insan odaklı bir idarenin oluşmasına

katkı sağlamaya çalışmaktadır.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir