Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye Yönetmeliği’nde Değişiklik

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye Yönetmeliği’nde Değişiklik
125×125

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye Yönetmeliği’nde Değişiklikle genel bütçedeki ödenek yetersizliği nedeniyle Genel Müdürlük merkez teşkilatındaki harcama birimlerince ihtiyaç duyulan giderlerin Döner Sermaye İşletmesi bütçesinden karşılanmasına imkan tanınmıştır. Söz konusu giderler için yönetim kurulu kararı alınması gerekmektedir. Giderlerin harcama yetkilisi ise ilgili harcama biriminin en üst yöneticisidir.

YÖNETMELİK
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü)’ndan:

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/1/2012 tarihli ve 28187 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 17 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Genel bütçedeki ödenek yetersizliği nedeniyle Genel Müdürlük merkez teşkilatındaki harcama birimlerince ihtiyaç duyulup Döner Sermaye İşletmesi bütçesinden karşılanması Yönetim Kurulu Kararı ile uygun görülen giderlere ilişkin harcama yetkilisi ilgili harcama biriminin en üst yöneticisidir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir