Seçim Müdürleri 5 Yıl Boyunca Kurum Dışından Alınabilecek

Seçim Müdürleri 5 Yıl Boyunca Kurum Dışından Alınabilecek
125×125

7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda yapılan düzenleme ile seçim müdürlerinin ÖSYM Başkanlığınca yapılacak sınavla kurum dışından alınması imkanı getirilmişti.Yapılan düzenlemeye göre Yüksek Seçim Kurulu 175 adet seçim müdürü alımı için ilana çıkmıştı.Yüksek seçim müdürü alımlarına ilişkin  kanunda yapılan düzenlemeye göre Yüksek Seçim müdürü alımları kurum dışından 5 yıl süre ile yapılabilecek.
(6) Seçim müdürü ve seçim müdür yardımcılığı kadrolarına 10 uncu madde hükümlerine göre öncelikle görevde yükselme suretiyle atama yapılır. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bu kadrolara beş yıl süreyle, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan şartlara ek olarak 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasındaki şartları taşıyan ve imzalanacak protokole göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan yazılı sınavda başarılı olanlar arasından, yapılacak sözlü sınav sonucuna göre Başkan tarafından atama yapılabilir. Ancak bir takvim yılı içinde bu fıkra uyarınca açıktan yapılacak atamalar, bu kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılan atamaların üç katını geçemez

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir