Sayıştay’dan 2017 Raporlarına İlişkin Açıklama

Sayıştay’dan 2017 Raporlarına İlişkin Açıklama
125×125
Bazı basın yayın organlarında gerek Cumhurbaşkanlığı gerekse bazı kamu idarelerine ilişkin Sayıştay Raporları dayanak gösterilmek suretiyle gerçeklerle bağdaşmayan haber ve yorumlara yer verildiği görülmüş olup, aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
  1. Sayıştay kamu idarelerinin hesaplarını denetlemekle görevli olup, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin 2017 yılı hesaplarının denetimine ilişkin Denetim Raporları TBMM’ye sunulmuştur.
  2. TBMM’ye sunulan raporlar yıllık hesap ve işlemlerin denetimi sonucunda hazırlanan mali denetim raporları olup, söz konusu raporlarda yer verilen bilgiler esas alınarak kurumlar hakkında kamu zararına neden olunduğuna ilişkin değerlendirme yapılması söz konusu olamaz.
  3. Cumhurbaşkanlığı 2017 yılı hesap ve işlemlerine ilişkin denetim raporunda olumlu görüş verildiği açıkça belirtilmiş ve bütçe ile verilen ödeneklerin aşılmadığı tespit edilmiş olmasına rağmen ekindeki mali tablolardaki bilgilerden hareketle gerçeklerle bağdaşmayan değerlendirmelerde bulunulması hem genel ahlaki ilkelerle hem de basın ilkeleriyle bağdaşmamaktadır.
  4. Diğer taraftan Karayolları Genel Müdürlüğü 2017 yılı hesap ve işlemlerine ilişkin denetim raporunda kurumun hesap ve işlemlerine ilişkin olumlu görüş verilmiştir. Görevlerinden biri de kamu idarelerine rehberlik etmek olan Sayıştay, bu fonksiyonu çerçevesinde Raporun “denetim görüşünü etkilemeyen bulgular” kısmında kurumun muhasebe ve raporlama sistemine ilişkin önerilerde bulunmuştur. Yap-işlet-devret projelerinin uzun vadeye yaygın olması dolayısıyla, bu bölümde projenin başlangıcından sona ereceği tarihe kadar olan süre dikkate alınarak hesap ve işlemlerin belli bir sistematik çerçevesinde muhasebeleştirilerek projenin uygulunmasında geleceğe yönelik riskler esas alınmak suretiyle uyarılarda bulunulmuştur. Söz konusu önerilerin kamu idaresi tarafından daha iyi anlaşılabilmesi için varsayımlara dayalı hesaplamalardan hareketle kamu zararına neden olunduğu değerlendirmesi yapmak, gerçekleri saptırmaktan öte bir anlam ifade etmemektedir.
  5. Denetimler sırasında ortaya çıkan mesleki ve teknik değerlendirmelerin, gerçek içeriğinden farklı göstermek suretiyle kamuoyunu yanıltmak üzere maksatlı bir şekilde sunulmasının iyi niyetle ve basın meslek ilkeleriyle bağdaşmadığı açıktır. Hiç şüphesiz ki bu tavrın kamu kurumlarının itibarını zedelemeye yönelik olduğu izahtan varestedir.
  6. Öte yandan söz konusu maksatlı haberlere ilişkin olarak her türlü kanuni yola başvurulacaktır.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir