Sağlık Kurumları DSS Müdürlükleri Sağlık Bakanlığına Devrediliyor

Sağlık Kurumları DSS Müdürlükleri Sağlık Bakanlığına Devrediliyor
125×125

“Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” TBMM’inde görüşülerek kabul edilmişti. Söz konusu teklifle sağlık ile ilgili bir kısım değişiklikler yapıldı. Söz konusu değişiklikler yayımlandıktan sonra, yürürlük tarihlerine göre yürürlüğe girecekler.

Değişikliklerden birisi ise hem Hazine ve Maliye Bakanlığını hem de Sağlık Bakanlığı’nı ilgilendiriyor. Muhasebe hizmetlerinin kurumlara devrinin konuşulduğu şu günlerde bu doğrultuda bir düzenleme yapıldı. TBMM’de kabul edilen Kanun teklifinin 15 inci maddesine göre, Sağlık Bakanlığı DSS işletmelerinin muhasebe hizmetleri Sağlık Bakanlığı’nca yürütülecek. Teklifin kabulünden önce bu hizmet Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca yürütülüyordu.

Ancak, Sağlık Bakanlığının teklif edip Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun gördüğü DSS işletmelerinin muhasebe hizmetleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülecek.

DSS işletmelerinin muhasebe hizmetlerinin Sağlık Bakanlığına devrine ilişkin madde, gerekli düzenleme ve alt yapı çalışmalarının tamamlanabilmesi için 01/04/2019 tarihinde yürürlüğe girecek.

Kararın yayımından sonra nasıl bir yol izleneceği belli olacak. Ancak, sağlık kurumları dss işletme müdürlüklerinin muhasebe hizmetinin bir kısmının Sağlık Bakanlığı, bir kısmının ise Maliye Bakanlığı tarafından yürütülmesine olanak tanıyan bir düzenleme  sıkıntılara yol açabilir.

 

MADDE 15- 209 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“EK MADDE 2- Sağlık Bakanlığına bağlı döner sermaye işletmelerinin muhasebe hizmetleri Bakanlıkça yürütülür. Ancak, Bakanlık tarafından teklif edilen ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca uygun görülen döner sermaye işletmelerinin muhasebe hizmetleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülebilir.”

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir