Polis Meslek Eğitim Merkezi Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Polis Meslek Eğitim Merkezi Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı
125×125

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yönetmelik değişikliği öncesinde Polis Meslek Eğitim Merkezlerine giriş esnasında istenilen;”Diplomanın veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi”, ” KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı” ile “Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu” bundan sonra istenilmeyecek.

YÖNETMELİK
İçişleri Bakanlığından:

POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİ GİRİŞ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/6/2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c), (ç) ve (ğ) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir