Personel Nakil Formu

Personel Nakil Formu
PERSONEL NAKİL BİLDİRİMİ
Adı Soyadı
   
T.C. Kimlik No
   
Sicil Numarası
  
Kurum :
 
Emekli:
  
Görev Unvanı
  
Eski :
 
Yeni :
  
Görev Yeri
    
Eski :
 
Yeni :
  
Derece ve Kademesi
     
Eski :
 
Yeni :
  
Atama Tarihi
      
Tebliğ Tarihi:
   
Öğrenim Durumu
      
Yıllık İzin Durumu
      
Kıdem Aylığına Esas Hizmet Süresi
      
Tasarrufu Teşvik Hesap Numarası
      
Eski Görevinden Ayrılış Tarihi
      
Yeni Görev Yerinde Aylığa Hak Kazandığı Tarih
      
15 Gün İçinde Hareket Etmediği Takdirde Gecikme Nedeni 
Şahsi ve Aile Yolluğunu Alıp Almadığı, Almışsa Tutarı
      
Süregelen Gelir Vergisi Matrah Toplamı
      
Giyecek Yardımı Alıp Almadığı, Almışsa miktarı,miadı
      
Borçlu İse Borçlarına Ait Bilgiler
      
Almış Olduğu Sağlık Raporlarının Yıl İçindeki Toplam Süresi (Heyet Raporu Hariç) 
Yabancı Dil Tazminatından Yararlanıp Yararlanmadığı Yararlanıyorsa Grubu 
Sendika İsmi ve Kesinti Tutarı
 
                
 
Mutemet
 
Birim Amiri
  
İnsan Kaynakları Birim
  
Muhasebe Yetkilisi
         
Yetkilisi
      
                
Adı-Soyadı :………………………
 
………………………………….
 
…………………………………
 
……………………………………..
Unvanı :İdari Tah. Şube Müdürü
………………………..
  
………………………………….
 
…………………………………..
 
……………………………………..
İmzası :……………………….
 
………………………………….
 
………………………………………………………………….
 
……………………………………..
                
M.Y.H.B.Y. Örnek No: 10

 

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir