Otopark Yönetmeliğindeki Değişikliğe Göre Okullara Otopark Yapılabilecek

Otopark Yönetmeliğindeki Değişikliğe Göre Okullara Otopark Yapılabilecek
125×125

Bugünkü resmi gazete yayımlanan otopark yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile Milli eğitim Bakanlığından alınacak onayla okullara ait bahçeler ve boş alanlar otopark olarak kullanılabilecek.Değişiklikten önceki yönetmelikte kamu kurum ve kuruluşlarına ait bahçelerin gerekli şartların sağlanması halinde otopark olarak kullanılabileceği yönünde düzenleme bulunmakta ancak milli eğitim bakanlığına ait eğitim kurumları ilgili düzenlemenin dışında bırakılmıştı.Yani yapılan düzenleme ile milli eğitim bakanlığına bağlı okulların bahçeleride izin almak şartı ile otopark olarak kullanılabilecek.

Eski Düzenleme 

4) Ana arter yollarda cadde altı, imar mevzuatının izin verdiği meydan, yeşil saha ve parklar ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca uygun görülen, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim tesis alanları hariç, bu kuruluşlara ait veya tahsisli taşınmazların bahçelerinde; tamamen tabii veya tesviye edilmiş zemin altında kalan kısımlarda, otopark giriş ve çıkışlarında can ve mal güvenliğinin sağlanması, giriş ve çıkışların bu alanların giriş ve çıkışlarından ayrı olması ve kullanımını etkilememesi koşullarıyla, mevcut ağaç dokusu dikkate alınarak; korunması gerekli ağaçlara hiçbir şekilde zarar verilmemesi, ağaçlandırma ve bitkilendirme için yeterli derinlikte toprak örtüsü bırakılması ve standartların sağlanması kaydıyla bölge ve genel otopark yapılabilir. Yer altı otoparkları, her durumda trafik tedbirleri alınarak ve yerel trafik etütleri yaptırılmak kaydıyla; trafik yükü hesaplanarak planlanır ve projelendirilir. Bu tür otoparkların yapımı için kurumlar arası (idare ve ilgili kurum) mutabakat ve konuyla ilgili UKOME ya da trafik/ulaşım komisyonu kararı alınması gerekir

Yeni Yapılan Düzenleme 

MADDE 1 – 22/2/2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otopark Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim tesis alanları hariç,” ibaresi “Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim tesis alanlarındaki projeler için düzenleme ve onaylar Milli Eğitim Bakanlığına ait olmak üzere” şeklinde değiştirilmiştir.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir