Orta Vadeli Plan Resmi Gazetede Yayımlandı

Orta Vadeli Plan Resmi Gazetede Yayımlandı
125×125

Orta Vadeli Plan bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.2019-2021 dönemi Orta Vadeli Mali Planının, Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında hazırlanan Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere 2019, 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle birlikte hedef açık ve borçlanma durumu ile kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içerecek şekilde hazırlandığı görülmektedir.

Ekonominin 2019-2021 yılları arasındaki rotasını tayin eden planın temel amacı, kısa vadede fiyat istikrarının ve fınansal istikrarın yeniden tesis edilmesi, ekonomide dengelenmenin ve bütçe disiplininin sağlanması, orta vadede sürdürülebilir büyüme ve adaletli paylaşıma yönelik ekonomik değişimin gerçekleştirilmesi olarak belirlendi.

Mali Plan döneminde maliye politikasının temel hedefi ise merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki mal ve hizmet, sermaye, cari transfer ve faiz giderlerinin azaltılması ve gelirlerin arttırılması şeklinde ifade edildi.

2019-2021 döneminde sıkı para ve maliye politikaları eşgüdüm içerisinde yürütülmesi planlanmaktadır.

Karar Sayısı: 160

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ekli “Orta Vadeli Mali Plan (2019-202 l)”ın onaylanmasına, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 16 ncı maddesi gereğince karar verilmiştir.

Mali Plan döneminde maliye politikasının temel hedefinin merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki mal ve hizmet, sermaye, cari transfer ve faiz giderlerinin azaltılması ve gelirlerin arttırılması olarak belirlendi. 2019-2021 döneminde sıkı para ve maliye politikaları eşgüdüm içerisinde yürütülecektir.

Kamuda kaynakların verimli kullanılması, maliyetlerin ve harcamaların azaltılması, gelirlerin kalitesinin arttırılması amacıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde Kamu Mâliyesi Dönüşüm ve Değişim Ofisi kurulacak, bu ofis tarafından hazırlanacak ve takibi yapılacak Tasarruf ve Gelir Dönüşüm Programı ile kamu mâliyesinde kalıcı iyileştirmeler sağlanacaktır.

Orta vadeli planı okumak için tıklayınız.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir