Öğretmen Harici Personele İl İçi Yer Değiştirme Duyurusu

Öğretmen Harici Personele İl İçi Yer Değiştirme Duyurusu
125×125

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen dışındaki personel için il içi isteğe bağlı yer değişikliği duyurusu yayımladı.

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

Sayı : 41289672-903.02.01-E.8763456                                                                                      03.05.2018
Konu : İl İçi İsteğe Bağlı Yer
Değişikliği.

……………….. VALİLİĞİNE

(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)

İlgi : Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik.

Bilindiği üzere, Bakanlığımız eğitim öğretim hizmetleri sınıfı dışında yer alan bazı unvanlarda görev yapan personelin, il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme iş ve işlemleri, ilgi Yönetmelik hükümlerine göre yürütülmektedir.

İlgi Yönetmeliğin 32 nci maddesinde;

“(l)…Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelden bulundukları kurumda 30 Eylül tarihi itibarıyla kesintisiz en az üç yıl görev yapanlar, yer değiştirmek üzere başvuruda bulunabilirler.

(2) Başvurular Mayıs ayında alınır ve ilgili il milli eğitim müdürlüğünce belirlenen ve durumlarına uygun kadrolar arasından en fazla on kuruma atanmak üzere tercihte bulunulabilir. Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli olanlar ile aylıksız izinli olanlar, il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler…”

(3)  İl içi isteğe bağlı yer değiştirme talebinde bulunan personelin atamaları, Haziran ayında tercihleri de dikkate alınarak hizmet süresi üstünlüğüne göre valiliklerce yapılır. Hizmet süresinin eşit olması hâlinde hâlen bulunduğu kadrodaki hizmet süresi fazla olana öncelik verilir, eşitliğin bozulmaması durumunda kura yoluna başvurulur.

(4)  Bu madde kapsamında yapılan atamalar ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğünce duyurulur.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu itibarla Valiliğinizce;

1- İl/ilçe/okul ve kurumlarm personel ihtiyacı göz önünde bulundurulmak suretiyle münhal kadroların duyuruya çıkılması, Sayman (Döner Sermaye) kadroları için Bakanlığımız Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünden görüş alınarak duyuruya çıkılacaktır, il içi atamaları gerçekleştirilen saymanların Genel Müdürlüğümüze bildirilmesi,

2- Başvuruda bulunacak personel açısından olumsuzluklar yaşanmamasına yönelik olarak Mebbis özlük modülünde yer alan kimlik ve hizmet süresi bilgilerinin güncellenmesi,

3-  Soruşturma sonucu görev yeri değişen personele, soruşturma geçirdiği İl/ilçe/okul/kuruma 20.06.2016 tarih ve 6785766 sayılı yazı gereği 4 yıl geçmeden kesinlikle tercih hakkı verilmemesi,

4-Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli olanlar ile aylıksız izinli olanların kadrolarının bulundukları kurumda kesintisiz en az üç yıl görev yapmış olması,

5-İl içi isteğe bağlı yer değişikliği talebinde bulunan personelden, yukarıda belirtilen şartları taşıyanların en fazla (10) kurum tercih etmek üzere başvurularının Mayıs ayı içerisinde alınması,

6-Başvurusu alman personelin atamalarının, ilgi Yönetmeliğin 32 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında belirtilen hükümler çerçevesinde en geç Haziran ayının ilk haftasında gerçekleştirilmesi,

7-İl içerisinde isteğe bağlı yer değişikliği yapılan personele ilişkin bilgilerin ivedilikle MEBBÎS modülüne işlenmesi,

hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini önemle rica ederim.

İndir (PDF, 1.76MB)

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir