Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneğinin Ödeme Zamanı Belli Oldu

Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneğinin Ödeme Zamanı Belli Oldu
125×125

2018-2019 Öğretim Yılı  Öğretim Yılına Hazırlık ödeneği (Eğitime hazırlık ödeneği) , ödemelerinin ne zaman yapılacağına ilişkin duyuru yapıldı.Öğretim yılına hazırlık ödeneği fiilen öğretmenlik yapan eğitim hizmetleri sınıfındaki öğretmenlere ödenecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2018 öğretim yılına hazırlık ödeneğinin 10.09.2018 tarihinden itibaren ödenmeye başlanması için duyuru yayımladı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : 10903426-841.99-E. 15350312                                                    03.09.2018

Konu : Öğretim Yılına Hazırlık ödeneği

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 32 nci maddesinde, Eğitim ve Öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup; fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dâhil) her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının haşladığı ay içinde Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte Cumhurbaşkanınca belirlenecek miktarda, öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir. ” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşmenin “Eğitim, öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme” bölümünün “öğretim Yılma Hazırlık Ödeneği” başlıklı II inci maddesinde. “657 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesinde öngörülen öğretim yılına hazırlık ödeneği: 2018 yılında 1.130 TL. 2019 yılında 1.150 TL olarak ödenir.” hükmü ile 7066 sayılı 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (K) Cetvelinin “IV- Diğer ödemeler” kısmının 3 üncü maddesinde de; “657 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesi uyarınca verilecek öğretim yılına hazırlık ödeneği: öğretim yılının başladığı aydan sonra ve birinci dönem ders yılının sonundan önce yöreye başlayanlara %75’i, birinci dönem ders yılından sonra ve ikinci dönem ders yılının sona ermesinden önce göreve başlayanlara ise %50 ’si oranında yapılır.” ifadesi yer almaktadır.

Bu kapsamda, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara 1.130 TL öğretim yılına hazırlık ödeneğinin 10.09.2018 tarihinden itibaren ödenmesi hususunda gereğini rica ederim.

Ziya SELÇUK

Millî Eğitim Bakanı

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir