Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik

Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik
125×125

Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik yapıldı. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan değişiklikle Gümüşhane İli Kelkit İlçesi 4 üncü sınıf ilçeler listesinden çıkarılarak 3 üncü sınıf ilçeler listesine eklenmiştir.

İçişleri Bakanlığından:

MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA, DEĞERLENDİRME VE YERDEĞİŞTİRME

YÖNETMELİĞİNİN EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2018/1)

MADDE 1 – 24/6/1986 tarihli ve 86/10782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin ekinde yer alan İlçe Sınıflarını Düzenleyen (EK: II) sayılı cetvelde aşağıdaki değişiklik yapılmıştır.

İLİ                                  İLÇESİ                 ESKİ SINIFI             YENİ SINIFI

GÜMÜŞHANE               Kelkit                                4                                  3”

MADDE 2 –Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 –Bu Tebliğ hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir