MSB, Bedelli Askerlikle İlgili Duyuru Yayımladı

MSB, Bedelli Askerlikle İlgili Duyuru Yayımladı
125×125

Bedelli askerlikle ilgili düzenlemenin bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından MSB Konuya ilişkin duyuru yayımladı.

Basın Duyurusu

Tarih : 03 Ağustos 2018

Konu : Bedelli Askerlik.

1. 03 Ağustos 2018 tarihli, 30498 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Askerlik Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 1111 sayılı Askerlik Kanunu’na eklenen Geçici 55’inci maddede yapılan düzenleme kapsamında uygulanacak bedelli askerlik hizmetine ilişkin önemli hususlar aşağıdadır.

2.Bedelli askerlik uygulamasından;

a.   1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu ile 1111 sayılı Askerlik Kanununa tabi istekli yükümlülerden;

(1)  01 Ocak 1994 tarihinden (dahil) önce doğanlar (1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 81 ‘inci maddesi gereği; Askerlik çağına girdikten sonra yaş düzeltmesi yaptıranların askerlik işlemleri, düzeltme yaptırmadan önceki yaşlarına göre yürütülür. Ancak resmi hastane doğum kayıtları dayanak gösterilerek mahkeme kararı ile askerlik çağına girdikten sonra yapılan yaş düzeltmelerinden bedelli askerlik yaş şartlarını sağlayanların başvuruları kabul edilecektir.),

 (2) Henüz fiili askerlik hizmetine başlamamış olanlar     (Askerlik  hizmetini yapmakta olanlar veya yapmakta iken firar edenler, hava değişimi/izin aşımında vs. bulunanlar bedelli askerlik hizmetinden faydalanamayacaklardır.)

(3) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 03 Kasım 2018 (dahil) tarihine kadar askerlik şubeleri/yurt dışı temsilciliklerine yazılı  olarak veya e-devlet üzerinden ((www.turkiye.gov.tr) başvuranlar (Bedelli askerliğe müracaat edecek yükümlülerden daha önce askere sevk evrakını almış ancak sevk edildiği kıtalarına katılmamış olanlar ile “Askerliğe Elverişli Değildir”, “Ertesi Yıla Bırakma” raporu alanlar ve “Bakaya” durumunda bulunanlar bizzat askerlik şubesine veya yurt dışı temsilciliklerine başvurmaları gerekmektedir.),

b. Başvuruları onaylanan yükümlülerden 15.000 Türk lirası veya karşılığı kadar yabancı ülke parasını peşin olarak ilgili banka hesabına ödeyerek, 3 (üç) adet dekont aslını askerlik şubelerine/dış temsilciliklere teslim edenler,

c. Daha önceden herhangi bir nedenle bedelli veya dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılmış olan yükümlülerden gerekli şartları taşıyıp istekli olanlar,

ç.  Başvuruları uygun görülen yükümlülerden Milli Savunma Bakanlığınca planlanan

celp dönemlerinde 21 (yirmi bir) günlük temel askerlik eğitimlerini tamamlayanlar ve terhis edilenler faydalanabileceklerdir.

3. Ayrıca Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sağlık sebebiyle haklarında verilen askerliğe elverişli olmadıklarına dair raporlardan dolayı askerlik hizmetinden muaf tutulanlar istekleri hâlinde yaş ve temel askerlik eğitimi şartı aranmaksızın 15.000 Türk lirasını ilgili banka hesabına ödemeleri halinde istifade edebileceklerdir.

4. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında temel askerlik eğitiminde bulunanlar bu süre zarfında çalıştıkları işyeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya ücretsiz izinli sayılacaklardır.

5.Bedelli askerlik hizmeti kapsamında yukarıda belirtilen yükümlülüklerini süresi içerisinde yerine getirmeyenler Millî Savunma Bakanlığınca kapsam dışına çıkarılabilecektir.

6. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi en yakın askerlik şubesi başkanlığından veya www.asal.msb.gov.tr adresinden öğrenilebilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Faaliyet Takvimi

 

 

1

 

YASANIN RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMASI

 

 

2

 

A

UYGULAMA  EMRİNİN   KAMU   KURUM   VE   KURULUŞLARI  İLE    ASKERLİK ŞUBELERİNE YAYIMLANMASI
 

B

 UYGULAMA EMRİNİN YÜKÜMLÜLERE BASIN YOLUYLA DUYURULMASI
 

 

 

3

 

A

 BAŞVURULARIN ALINMASI VE HAK SAHİPLİĞİNİN ONAYLANMASI
 

B

 İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KARARA BAĞLANMASI
 

C

 YÜKÜMLÜLERİN BANKAYA ÖDEMELERİNİ YAPMASI
 

4

CELP     PLANLAMASININ    YAPILMASI    VE     BASIN     YOLUYLA               YÜKÜMLÜLERE DUYURULMASI
 

5

BEDELLİ    ASKERLİK    YÜKÜMLÜLERİNİN   YOKLAMA   VE    SEVK                     İŞLEMLERİNİN TAMAMLANMASI
 

6

BİRLİĞE KATILIŞ, 21 GÜN TEMEL EĞİTİM VE KESİN TERHİS İŞLEMİ

 

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir