Milli Eğitim Bakanlığından Fazla Çalışma Karşılığı İzin Yazısı

Milli Eğitim Bakanlığından Fazla Çalışma Karşılığı İzin Yazısı
125×125

Milli Eğitim Bakanlığı, birimlerine yazı göndererek,  personele yaptıkları fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabıyla izin verilmesine ilişkin Devlet Personel Başkanlığı’nın görüşü ve 657 sayılı Kanun’un 178. maddesi gereği işlem tesis edilmesi gerektiğini duyurdu.

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

Sayı : 16833931/929/7417167                                                                                                                 11.04.2018

Konu: Fazla Çalışma Karşılığı İzin

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) Devlet Personel Başkanlığının 01/02/2017 tarihli ve 679 sayılı yazı
b) Eğitimciler Birliği Sendikasının 09/04/2018 tarihli ve 524 sayılı ya2

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı eğitim kurumlarında haftada 40 saatin üzerinde çalışan yardımcı hizmetler sınıfı personeline yaptıkları fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabıyla izin verilmesi hususunda tereddütler oluştuğuna dair Eğitimciler Birliği Sendikasının ilgi (b) yazısı incelenmiş olup konuya ilişkin gerekli açıklamanın valiliklere bildirilmesine gerek duyulmuştur.

Bilindiği üzere 657 sayılı Kanunun 178 inci maddesinin (B) bendinde “Kurumlar gerektiği takdirde personelini günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti vermeksizin çalıştırabilirler. Bu durumda personele yaptırılacak fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabı ile izin verilir. Ancak, bu suretle verilecek iznin en çok on günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek yılı içinde kullandırılabilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, personele yaptıkları fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabıyla izin verilmesine ilişkin Devlet Personel Başkanlığının ilgi (a) yazısı ilişikte gönderilmiş olup, söz konusu yazı ve yukarıda yer alan hüküm çerçevesinde işlem tesis edilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.

Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir