Milli Eğitim Bakanlığı KPSS Kursu Açıyor

Milli Eğitim Bakanlığı KPSS Kursu Açıyor
125×125

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü,  yeni hazırlanan 2 kurs programını uygulamaya koymak için onay aldı.

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 26022156-101.04-E.7996834                                      20.04.2018

Konu : Kurs Programları

 

BAKANLIK MAKAMINA

İlgi:       Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.04.2016 tarihli ve 19 sayılı kararı.

Genel Müdürlüğümüzce hayat boyu öğrenme kapsamında her yaş düzeyine ve her gruptan vatandaşlara mesleki teknik ve genel yaygın eğitim kursları düzenlenmektedir.

652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  ile  zorunlu  eğitim  dışında,  eğitim  ve  öğretimi  hayat   boyu  devam  edecek   şekilde yaygınlaştırmak amacıyla politikalar oluşturmak, her yaş ve kademedeki vatandaşlara yaygın eğitim yoluyla genel veya mesleki ve teknik alanlarda eğitim  vermek,  yaygın  eğitim  ve  öğretim programlarını hazırlamak görevi Genel Müdürlüğümüze verilmiştir.

Genel Müdürlüğümüzce yayın lanmış olan kurs  programlarının  ilgi  Karar  ile  onaylanan Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programları’na göre güncellenmesi , talep edilen yeni kurs programlarının da yine aynı çerçevede hazırlanması gerekmektedir.

Çalışmaları tamamlanan ve  ekte  sunulan, yeni  hazırlanan  2  (iki)  kurs  programının  Genel Müdürlüğümüze bağlı olarak faaliyetlerini yürüten yaygın eğitim kurumlarında uygulanması düşünülmektedir.

Makamlarınızca da uygun görülmesi halinde, yeni hazırlanan ve ekte sunulan programların yaygın eğitim kurumlarında uygulanması, programların Genel Müdürlüğümüz İnternet sitesinde yayınlanması ve e-Yaygın Sisteminde tanımlanarak uygulamaya konulmasını olurlarınıza arz ederim.

12.04.2018                                                                            Yeni Hazırlanan Kurs Programları                                                                                                    Ek-2

S.N.KURS PROGRAMIALANKURS TÜRÜSÜRE(DERS SAATİ)FOET KODU
1KPSS’ye Hazırlık (Genel Yetenek-Genel Kültür Lisans ) Kurs ProgramıKişisel Gelişim ve EğitimiGenel320090
2KPSS’ye Hazırlık (Genel Yetenek-Genel Kültür Ön Lisans ) Kurs ProgramıKişisel Gelişim ve EğitimiGenel320090

 

 

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir