Milletvekili Seçimleri İçin İstifa Eden Memurların Geri Dönüşleri

Milletvekili Seçimleri İçin İstifa Eden Memurların Geri Dönüşleri
125×125

Partiler milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na sundular. Kamuda görev yapan bir çok personel milletvekili adayı olmak için istifa etmişti. İstifa eden personelden görevlerine dönmesi mümkün olanlar için yeni bir süreç başladı.

A-Görevlerine Geri Dönemeyecek Görevler

Öncelikle milletvekili adaylığı için istifa eden tüm personelin görevine geri dönme imkanı olmadığını belirtelim. Yüksek Mahkeme üyeleri, hakim ve savcılar ile bu meslekten sayılan personel listeler kesinleştikten sonra görevlerine dönemezler. Bu personelin kendi mevzuatına göre geri dönmesi ise ancak istifasından 1 yıl sonra mümkün olup HSK’nın da talebi uygun görmesi gerekir.

Mesleğine dönemeyecek bir başka grup ise subay ve astsubaylardır. Bu personelin de seçimler için istifa ettikten sonra geri dönüş imkanı bulunmamaktadır.

B-Görevine Dönebilecek Olanlar

Yüksek mahkeme üyeleri, hâkimler, savcılar ve bu meslekten sayılanlar ile Subay ve Astsubaylar hariç olmak üzere; milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde aday ve aday adayı olan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri görevlerine geri dönebilirler.

C- Göreve Dönüş Dilekçesinin Şekli

Görevden ayrılış dilekçesinde olduğu gibi göreve dönüş dilekçesinde de şekil   zorunluluğu   bulunmamaktadır.   Dilekçede;   “24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilecek/gerçekleştirilen 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde aday gösterilmediğim/seçilemediğim için 298 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesi hükmü gereğince görevime dönmek istiyorum.” şeklinde bir ifade bulunması yeterli olacaktır.

D-İstifa Sonrası Atama Zamanı

İstifa etmiş ancak aday adayı veya aday olmamış kamu görevlilerinden geri dönüş hakkı bulunanlar kurumlarına müracaat etmeleri halinde Yüksek Seçim Kurulunca kesin seçim sonuçlarının açıklanması beklenmeksizin atamalarının yapılması mümkün bulunmaktadır.

İstifa etmiş ancak aday adayı veya aday olmamış ya da aday olmuş ancak seçilememiş kamu görevlilerinden geri dönüş hakkı bulunanlar en son Yüksek Seçim Kurulunca kesin seçim sonuçlarının Resmi Gazetede yayımlanmasını müteakip 1 aylık süre içerisinde kurumlarına müracaat etmeleri halinde atamalarının yapılabilecek olup bu süre geçtikten sonra yapılacak başvuruların ise bu kapsamda değerlendirilmesine imkan bulunmamaktadır.

E-İstifa Ettikleri Süre Emeklilikten Sayılıyor mu?

Seçimde aday olabilmek için istifa eden memurlar görevlerinden ayrı kaldıkları sürece memuriyete ilişkin özlük haklarından yararlanmaları mümkün olmadığı gibi bu sürelerin emeklilik bakımından değerlendirilmesine de imkân bulunmamaktadır.

F- Memur  Eski Görevine Döndürülmek Zorunda mıdır?

Seçimler nedeniyle görevden ayrılanların kurumlarına tekrar dönmek istemeleri halinde kurumları tarafından eski görevlerine döndürülmeleri zorunlu olmayıp, kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve atanmaları da mümkün bulunmaktadır.

G- Kurumuna Belge İbraz Etmek Zorunda mıdır?

Seçimlere katılmak üzere istifa edenlerden aday olamayan ya da seçilemeyenlerin tekrar eski görevlerine dönmek için yapacakları başvurularda, aday olamadıklarına ya da seçilemediklerine ilişkin belge istenmesi halinde ilgililer tarafından konuya ilişkin belge ibraz edilmesi gerekmektedir. Ancak, 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde aday olma gerekçesiyle görevlerinden ayrılmakla birlikte adaylık için başvurusu bulunmayanların göreve dönüşleri 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi kapsamında mümkün olabilecektir. Bu durumdakilerin istifaları da mezkûr hükümdeki iki defa istifa kapsamında değerlendirilecektir.

 

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir