Memurlar Adres Değişikliği Yapsa Bile Sandık Başkanlığı Görevi Devam Edecek

Memurlar Adres Değişikliği Yapsa Bile Sandık Başkanlığı Görevi Devam Edecek
125×125

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına çeşitli seçim müdürlükleriden yapılan başvurularda 24 haziranda yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde 8 Temmuzda yapılacak ikinci tur seçimde  özellikle öğretmenlerin ilgili tarihlerde yaz tatili izninde olmaları nedeniyle sandık kurullarında görev almamak için adres değişikliği yoluna başvurduklarını ve bu nedenle Cunhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde sandık başkanı ve sandık kurulu üyesi olarak görev yapacak memurların görevlendirilmesinde sıkıntı yaşanacağını bildirerek nasıl bir işlem yapılması gerektiği yönünde görüş sorulmuştur.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığınca verilmiş olan 392 sayılı Kararda özetle;

-Sandık Kurulu Başkan ve üyeleri için yeteri sayıda memur olmaması nedeniyle görevlendirilme yapılamaması durumunda eksiklerin  ilçe seçim kurulu başkanı tarafından, o çevrede bulunan ve sandık kurulunda görev verilmesinde sakınca olmayan kimselerden doldurulmasına

-Kamu görevlilerinin görevlendirilmesinde esas olan görev yaptıkları yer olduğundan, yerleşim yeri adreslerini değiştirmeleri sandık kurullarında görev yapmalarına engel teşkil etmeyeceğine karar vermiştir.

Yüksek seçim kurulu kararınca memurlar adres değişikliği yapmış olsa bile görev yerlerine göre görevlendirileceğinden özellikle öğretmenler yaz tatilinde Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde yaz tatillerini bölerek görev yaptıkları yerlere gitmek zorunda kalacaklardır.

Verilen sandık kurulu başkanlığı ve sandık kurulu üyeliği görevlerini mazeretsiz olarak yapmayan memurlar 298 sayılı Seçim kanununun  Kurul üyelerinin göreve gelmemesi başlıklı 136. maddesinde “Kurullara seçildiği halde haklı sebep olmaksızın vazifesi başına gelmeyenler elli günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır. Seçim başladıktan sonra kuruldaki görevlerini haklı bir sebep olmaksızın terk edenler, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” hükmüne göre ceza alacaklardır.

T.C.
YÜKSEK SEÇİM KURULU
Karar No : 392
– K A R A R –
Kurulumuz Başkanlığına Sarıkamış İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından gönderilen 04/05/2018 tarihli, 147995 sayılı, Varto İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından gönderilen 05/05/2018 tarihli, 149567 sayılı yazılarda özetle; 24 Haziran 2018 Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde ikinci oylaması 8 Temmuz 2018 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçiminde kamu görevlilerinin sandık kurullarında görevlendirilmesinin gerektiği, kamu kurum ve kuruluşlarındaki memurlar ile özellikle öğretmenlerin söz konusu tarihlerde memleketlerinde bulunduklarından sandık kurullarında görev almamak amacıyla yerleşim yeri adreslerini değiştirmek amacıyla nüfus müdürlüklerine başvuruda bulunduklarından, seçimlerde görevlendirilecek kamu personeli sayısında sıkıntılar yaşanacak olması nedeniyle nasıl bir önlem alınması gerektiği hususunda görüş bildirilmesi istenilmiş olmakla, konu incelenerek;
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
…………………….Üyeliklerin bu şekilde doldurulması mümkün olmazsa, eksikler, ilçe seçim kurulu başkanı tarafından, o çevrede bulunan ve sandık kurulunda görev verilmesinde sakınca olmayan kimselerden doldurulur.” hükümleri yer almaktadır. Kurulumuzca yapılan değerlendirme neticesinde; 298 sayılı Kanunun 22. maddesine uyarınca, kamu görevlilerinin görevlendirilmesinde esas olan görev yaptıkları yer olduğundan, yerleşim yeri adreslerini değiştirmeleri sandık kurullarında görev yapmalarına engel teşkil etmeyeceği yönünde görüş bildirilmesine karar verilmesi gerekmiştir.

Bu yazının tüm hakları www.mevzuatinyeri.com a  aittir.. ” www.mevzuatinyeri.com” şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir