MEB’den İl İçi Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Talepleri Hakkında Yazı

MEB’den İl İçi Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Talepleri Hakkında Yazı

Milli Eğitim Bakanlığı, il içi mazerete bağlı yer değiştirme talepleri hakkında yazı yayımladı.

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü

Sayı : 68898891-903.02.01-E. 1933392

Konu : İl İçi Mazerete Bağlı Yer Değiştirmeler

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin mazerete bağlı il içi ve iller arası yer değiştirme işlemleri, 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda  Bakanlığımızca yapılan duyurular çerçevesinde yarıyıl ve yaz tatillerinde alanlar bazında ilan edilen münhal norm kadrolar ve muhtemel boşalacak norm kadrolar üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Yapılan bu atama işlemleri münhal ve muhtemel boşalacak öğretmen norm kadroları üzerinden gerçekleştiğinden, başvuruda bulunan öğretmenlerimizin tamamının mazerete bağlı yer değiştirme istekleri karşılanamamaktadır.

Bu çerçevede, mazeret atama dönemlerinde il içerisinde mazerete bağlı olarak yer değiştirmeleri yapılamayan kadrolu öğretmenlerin,iliniz eğitim kurumlarında alanlar itibarıyla oluşan ihtiyaçlar dikkate alınarak eğitim ve- öğretim faaliyetlerini aksatmayacak şekilde yapılacak duyuru çerçevesinde tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre il içinde yer değiştirme işlemleri valiliklerce gerçekleştirilebilecektir.

Bu kapsamda yapılacak mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerinden aile birliğine bağlı yer değiştirmelerde,

1-Büyükşehir Statüsündeki İllerde:

a)Öğretmenler; öncelikle eşinin görev yaptığı ilçede, bunun mümkün olmaması durumunda ikamet edilen ilçede, bunun da mümkün olmaması ve öğretmenin istemesi halinde ikamet adresine daha kolay ulaşım sağlanabilen ilçede bulunan eğitim kurumlarına,

b)Her ikisinde öğretmen olan eşlerin bu bölümün “a” maddesi kapsamında yer değişikliklerinin mümkün olmaması durumunda ve eşlerin de istemeleri halinde, her iki eşin de alanlarında öğretmen ihtiyacının olduğu farklı bir ilçede bulunan eğitim kurumlarına,

2-Büyükşehir Statüsünde Olmayan İllerde:

a)Eşleriyle farklı ilçelerde görev yapan öğretmenler; eşinin görev yaptığı ilçede, bunun mümkün olmaması durumunda ikamet adresinin bulunduğu veya ikamet adresine daha kolay ulaşım sağlanabilen ilçede bulunan eğitim kurumlarına,

b)Eşleriyle aynı ilçede görev yapan ancak aile birliği mazereti bulunan öğretmenler; eşinin görev yaptığı yerde bulunan eğitim kurumlarından başlamak üzere buraya yakın yerleşim yerinde, bunun mümkün olmaması durumunda ikamet adresinin bulunduğu veya ikamet adresine daha kolay ulaşım sağlanabilen ilçede bulunan eğitim kuramlarına,

c) Her ikisi de öğretmen olan eşlerin bu bölümün “a” ve *‘b” maddeleri kapsamında yer değişikliklerinin mümkün olmaması durumunda ve eşlerin de istemeleri halinde, he t iki eşin de alanlarında öğretmen ihtiyacının olduğu farklı bir ilçe/belde/köyde bulunan eğirim kurumlarına

yer değiştirmek üzere başvuruda bulunabilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Ziya SELÇUK

Bakan

Dağıtım:

81 İl Valiliğine

(İl Milli Eğitim Müdürlükleri)

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir