MEB’den Görevde Yükselme Sınav Konularına İlişkin Yazı

MEB’den Görevde Yükselme Sınav Konularına İlişkin Yazı
125×125

Milli Eğitim Bakanlığı, birimlerine gönderdiği 20.11.2018 tarih ve E.22178658 sayılı yazısıyla göreve yükselme sınav konularında  değişiklik yapıldığını bildirdi.

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü

Sayı : 41289672-903.02.01-E.22178658                                                 20.11.2018

Konu : 2018 yılı Görevde Yükselme Sınavı

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik.

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında münhal bulunan şef ve memur kadrolarına yönelik ilgi Yönetmelik kapsamında görevde yükselme sınavının 09/12/2018 tarihinde gerçekleştirilmesi öngörülmüştür.

Söz konusu sınav için yayımlanan başvuru kılavuzunun; 7.1. başlıklı “Sınavda Uygulanacak Testler” maddesinde belirtilen konulara ait bağlı mevzuatta yer alan “Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi”, “Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı Yöneticilerinin İmza Yetkilerine İlişkin Yönerge” olarak güncellenmiştir.

Ayrıca, “Millî Eğitim Bakanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik” güncellenmediğinden sınava katılacak personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun adaylık hükümlerinden sorumlu olacaktır.

Bu nedenle, yukarıda yapılan açıklamaların birim/valilik olarak tüm personele duyurulması hususunda gereğini arz/rica ederim.

Bekir ERDOĞAN

Bakan a.

Daire Başkanı V.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir