MEB, Son Sınıfların Yetenek Derslerinden DYK Kursu Açılabileceğini Açıkladı

MEB, Son Sınıfların Yetenek Derslerinden DYK Kursu Açılabileceğini Açıkladı
125×125

Ortaokul ve liselerde hafta içi ve hafta sonlarında destekleme ve yetiştirme kursları yönergesi kapsamında kurslar açılmaktadır. Kurs açarken sınavlarda soru çıkan dersler tercih edilmekte, yetenek derslerinden ise kurs açılmamaktadır.

Eğitim kolunda faaliyet gösteren bir sendika tarafından Milli Eğitim Bakanlığı’na yapılan başvuru kabul edilerek yetenek derslerinden kurs açılması yönünde görüş bildirilmiştir.

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

Sayı : 26022156- 10.04-E. 16550648                        17.09.2018

Konu : Destekleme ve Yetiştirme Kursları

TÜRKİYE EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMETLERİ KOLU KAMU ÇALIŞANLARI SENDİKASI GENEL MERKEZİNE

İlgi: a) 12.09.2018 tarihli ve GMT.430.00/715 sayılı yazınız.

b)  Şubat 2015 tarih ve 2689 sayılı MEB Tebliğler Dergisinde yayımlanan MEB Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Yönergesi,

c)  Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün 27/01/2015 tarih ve 15923718/10.04/928552 sayılı yazısı.

Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda açılacak destekleme ve yetiştirme kurslarında beden eğitimi, görsel sanatlar ve müzik derslerinden de kurs açılması gerektiği yönünde Valiliklerin uyarılması isteğine ilişkin ilgi (a) yazı incelenmiştir.

Konuyla ilgili olarak 81 il valiliğine gönderilen “Tereddüte Düşülen Hususlar”başlıklı ilgi (c) yazıda; “…Ayrıca, bu kurslarda öğrencilerin ihtiyaç duydukları derslerde desteklenmeleri ve geliştirilmeleri amaçlanmaktadır. Bu nedenle, kurs verilecek derslerin belirlenmesinde öğrenci ve velilerinden gelen talepler ile öğrencilerin desteklenmelerine gerçekten ihtiyaç duyulan derslere öncelik verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. Bu konuda da yetki ve sorumluluk il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine bırakılmıştır…” şeklinde konuya ilişkin açıklama yapılmıştır.

Bahsi geçen konu ilgi (b) Yönerge’nin üçüncü bölüm 10’uncu maddesinde “Kurs Açılacak Dersler” başlığı altında açıklanmıştır. Buna göre;

Madde 10- (1) Kurslar, Öğrenci/kursiyer ve velilerden gelen istek üzerine, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğrenim görmekte olan öğrenciler ile ortaöğretim kurumlarından mezun kursiyerler için belirlenen kurs merkezlerinde, Bakanlıkça ilan edilen örgün eğitim müfredatındaki derslerle sınırlı olarak açılır.

(3)Kurs programlarının hazırlanmasında; kursun destekleyici ve yetiştirici nitelikte olmasına dikkat edilir.

Hükmü getirilmiştir.

Diğer taraftan, ilgi (b) Yönerge”nin 17 ‘nci maddesinin l’inci fıkrasında ise “Kurslarda dönem başında yapılacak seviye tespit sınavlarına göre sınıflar, gruplar oluşturulabilir.” ifadesi yer almaktadır.

Buna göre;

1-Açılması talep edilen söz konusu kursların ilgi (b) Yönerge’nin 10 ve 17’nci maddelerinde belirlenen esaslar çerçevesinde il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince değerlendirilmesi,

2-Kursların amacının öğrencileri bir üst öğrenime hazırlamak olduğu dikkate alınarak ortaokul son sınıf öğrencilerinden güzel sanatlar ve spor liselerine gitmeyi hedefleyen öğrenciler ile ortaöğretim son sınıf öğrencilerinden yetenek sınavı ile öğrenci alan bir yüksek öğretim kurumuna devam etmek isteyen öğrenciler için veli ve öğrenci talepleri doğrultusunda ilçe merkezlerinde belirlenecek bir tek okul veya merkezde, bu tür kursların açılmasının mümkün olabileceği değerlendirilmiş ve bu konu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin yetkisine bırakılmıştır.

Ayrıca, adı geçen alanların yeterli müracaat olması halinde, kişisel gelişim kursları kapsamında halk eğitimi merkezlerinde her zaman açılması mümkündür. Asıl kamu yararının da böylece gerçekleşmiş olacağı değerlendirilmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Hasan YILMAZ

Bakan a.

Genel Müdür V.

 

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir