MEB, Sınıflarda En Fazla Kaç Öğrenci Olabileceğini Açıkladı

MEB, Sınıflarda En Fazla Kaç Öğrenci Olabileceğini Açıkladı
125×125

Bazı okullarda normal öğretime geçilmesi, bazı okullarda sınıf/derslik sayısının yetersizliği nedeniyle sınıf mevcutlarında artışların olması sebebiyle bir sınıfta en fazla kaç öğrenci öğrenci olacağının belirlenmesi talebiyle Milli Eğitim Bakanlığı’na yapılan müracaata aşağıdaki cevap verilmiştir.

T.C.

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü

Sayı : 28892082-915.99-E. 17465385                                          26.09.2018
Konu : Sınıf/Şube Öğrenci Sayısı

TÜRKİYE EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMETLERİ KOLU KAMU ÇALIŞANLARI

SENDİKASI GENEL BAŞKANLIĞINA

Talatpaşa Bulvarı No: 160 Kat: 6 Cebeci Çankaya/ANKARA

İlgi : a) 21.09.2018 tarihli ve GMT.430.00/750 sayılı yazınız.

b)      Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 20.09.2018 tarihli ve 83203306-10.03-E, 16973474 sayılı yazısı.

Bakanlığımıza bağlı ilköğretim okullarında sınıf/şube öğrenci sayısının tespitine yönelik bazı önerileri içeren ilgi (a) yazı incelenmiştir.

Bakanlığımız Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin görüşlerini içeren ilgi (b) yazının bir örneği ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinizi rica ederim.

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü

Sayı : 45512797/45.01/17410001                                                    25.09.2018
Konu: Sınıf/Şube Öğrenci Sayısı

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi a)5/l/1961 tarihli ve 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu.

b)  26/7/2014 tarihli ve 29072 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumlan Yönetmeliği.

c)Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Çalışma Yönergesi.

ç)24/9/2018 tarihli ve 28892082-915.99-E. 17197647 sayılı yazınız.

Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikasının okullarda sınıf/şube öğrenci sayısının tespitine yönelik bazı önerilerini içeren ilgi (ç) yazınız ve ekleri incelenmiştir.

İlgi (a) Kanunun 50 nci maddesinde “Birleştirilmiş sınıflar da dâhil olmak üzere bir öğretmene düşen öğrenci sayısı 40’dan fazla olamaz” hükmü yer almakladır.

İl ve ilçelerde ilgi (b) Yönetmeliğin 10 uncu maddesine göre kurulan öğrenci yerleştirme komisyonu aracılığıyla okulların adres kayıt alanı belirlenmektedir. Kayıt alanı belirlenirken öğrencinin yüksek yararı gözetilerek, okulların bulunduğu konum, öğrencilerin okula güvenli ulaşımı, okulların sayısı ve fiziki kapasitesi, kayıt alanında bulunan öğrenci sayılan dikkate alınarak ilgili mevzuatında belirtilen şartlan aşmamak kaydıyla planlama yapılmaktadır.

Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikasının okullarda sınıf/şube Öğrenci sayısının tespitine yönelik önerileri, yapılacak çalışmalarda değerlendirilmek üzere bilgi edinilmiş olup Genel Müdürlüğümüzün yukarıdaki açıklamaları doğrultusunda ilgi (c) Yönergenin 22 nci maddesinin birinci fıkrası hükümleri gereğince ilgili sendikaya Genel Müdürlüğünüzce cevap verilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Dr. Cem GENÇOĞLU
Genel Müdür

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir