MEB, Eylül 2018 Dönemi Mesleki Çalışma Programı Hakkında Yazı Yayımladı

MEB, Eylül 2018 Dönemi Mesleki Çalışma Programı Hakkında Yazı Yayımladı
125×125

Milli Eğitim Bakanlığı, Eylül 2018 dönemi mesleki çalışma programı hakkında yazı yayımladı.

TC.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

Sayı : 43501582-774.01,OI-E.15115120                                                                             29.08.2018
Konu : Eylül 2018 Mesleki Çalışma Programı

İlgi : a) Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği.

b) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliği

c)  Hayal Boyu öğrenme Kurumlan Yönetmeliği

d) 2018/12 Sayılı Bakanlık Genelgesi

 

İlgi (a,b,c) Yönetmelikler gereğince 2018 Eylül Dönemi Mesleki Çalışma Programı, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğümüzce hazırlanmış ve makam onayı ile yürürlüğe konulmuştur.

Geçmiş yıllarda yapılan mesleki çalışmaların resmi tatil (Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı) dönemlerine denk gelmesi nedeniyle öğretmenlerimizin il dışından geliş gidiş yaparak sosyal ve ekonomik açıdan mağduriyet yaşamalarını önlemek amacıyla Bakanlık makam onayları ile mesleki çalışmalarını istedikleri il/ilçelerdeki okullarda yapmalarına olanak sağlamıştır.

Ancak, 2018 Eylül Döneminde yapılacak olan Mesleki Çalışma Programının resmi tatil dönemlerine denk gelmemesi, eğitim öğretim takviminin uygun olması, öğretmenlerimizin 2018-2019 eğitim öğretim yılına hazırlıklarını müfredat programları ışığında sağlıklı şekilde yerine getirmeleri için Mesleki Çalışma Programlarını kadrolarının bulundukları okullarda yapmaları uygun görülmektedir.

Ayrıca ilgi (d) Genelgede yer alan ”Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıf öğrencileri ve ortaöğretim kurumlarında eğitim öğretime başlayacak olan hazırlık sınıfı ve 9. sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilere yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunmak amaçlarıyla 10-14 Eylül 2018 tarihleri arasında uyum eğitimi yapılacaktır.” hükmü gereğince 10-14 Eylül 2018 tarihleri arasında uyum eğitimde görev alacak öğretmenler mesleki çalışma programından muaf olacaklardır

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Mustafa SAFRAN

Bakan a.

Bakan Yrd.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir