MEB de Çalışan Geçici İşçiler Gerçek Kadro İstiyor

MEB de Çalışan Geçici İşçiler Gerçek Kadro İstiyor

MEB de Çalışan Geçici İşçiler 2 Ay İşsiz Kalacak

696 sayılı KHK ile kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan işçilerin kamu kurumlarındaki işçi kadrolarına geçirilmesi sürecinde işçiler açısından bazı mağduriyetler yaşanmıştır. Bu yazımızda mağduriyet yaşayan işçiler arasında yer alan ve Milli Eğitim Bakanlığında geçici işçi olarak görev yapan işçilerin durumunu dil getirmeye çalışacağız.

Bilindiği üzere 696 sayılı KHK ile kamu kurumlarına işçilerin geçiş sürecinde Milli Eğitim Bakanlığında veya diğer kurumlarda geçici işçi pozisyonlarında çalışan işçilerin çalışma süreleri ile sınırlı olmak üzere kamu kurumlarında geçici işçi kadrolarına ataması yapılmıştır.

İlgili işçilerin atamaları geçici işçi kadrosuna yapıldığı için bu işçiler her yıl yılda 2 ay işsiz kalmaktadırlar.Bu senede Milli Eğitim Bakanlığınca alınan onayla MEB de geçici işçi olarak çalışan işçilerin  15 Haziran -14 Ağustos 2019 tarihleri arasında iş akitleri askıya alınmıştır.

Geçen sene yani 2018 yılında bu şekilde geçici işçi kadrosuna geçen işçiler 12 ay olarak çalışmış ve yıl boyunca maaş almışlardı.Bu sene Milli Eğitim Bakanlığınca herhangi bir süre uzatımına gidilmemiştir.

Aslında geçici işçi olarak çalışan işçilerin çalışma sürelerinin ilgili kurumun talebi ve Maliye Bakanının onayı ile uzatılması mümkündür.

İlgili kanun maddesi şu şekildedir.” 5620 Sayılı Kanunun: (Ek: 20/11/2017-KHK-696/106 md; Aynen kabul:01/02/2018-7079/99 md)  “ikinci fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamında vizelenen geçici işçi pozisyonlarında çalışanların çalışma sürelerini, ilgili kurum veya kuruluşların talebi üzerine kurum, kuruluş, birim veya pozisyon itibariyle 4 (dört) aya kadar uzatmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir”

Geçici işçilerin çalışma sürelerinin uzatılması ilgili işçiler açısından sadece geçici bir çözüm olup ilgili işçilerin acilen sürekli işçi kadrolarına alınması gerekmektedir.

Benzer yazılar

1 Yorum

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir