Kurumlara 2018 Yılı İçin Verilen İlave Kontenjanlar Açıklandı

Kurumlara 2018 Yılı İçin Verilen İlave Kontenjanlar Açıklandı
125×125

2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uyarınca verilebilecek açıktan atama ve nakil sayılarına ilişkin onay ve kontenjanların kurumlara göre dağılımı

BAŞBAKANLIK MAKAMINA

13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesinde; bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idare, kuram ve kuruluşlarının serbest memur kadrolarına yapabilecekleri açıktan atama sayıları ve diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından yapabilecekleri nakil sayıları toplamının merkezi yönetim bütçe kanununda gösterileceği, bu sayının kamu idare, kurum ve kuruluşları itibarıyla dağılımı, kullanımı ve diğer hususların Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakan ile Maliye Bakanının birlikte teklifi üzerine Başbakan onayı ile belirleneceği hükme bağlanmış; aynı maddede bu hükümde yer alan sınırlamalardan istisna tutulacak atamalar da belirtilmiştir.

23/12/2017 tarihli ve 7066 sayılı 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (î) cetvelinde; 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında 5.000 adet açıktan ve nakil suretiyle atama yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde;

a)  Atama izin sayılarının kamu idare, kuram ve kuruluşları itibarıyla dağılımının ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen şekilde yapılması,

b)   657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu ve 92 nci maddelerine göre, açıktan atama izni talep edilen her bir personel için; daha önceki hizmetlerine ilişkin hizmet belgesi ile kadronun teşkilatı, sınıfı, unvanı, derecesi ve adedini gösteren cetvellerin doldurularak atama izni alınması amacıyla Devlet Personel Başkanlığına intikal ettirilmesi,

c)  2017 yılında verilmiş bulunan atama izinleri dâhilinde 31/12/2017 tarihi itibarıyla;

–  Naklen atama işlemlerinde, muvafakat talebi söz konusu personelin görev yaptığı kamu idare, kurum veya kuruluşa gönderilmiş olan,

–  Açıktan yapılacak atamalarda sınav ilam yapılan,

– Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre yerleştirme yapılması Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından talep edilen,

ve 2017 yılında sonuçlandırılmayan atama işlemlerinin, 2017 yılında verilmiş bulunan söz konusu atama izinlerinden kullanılması kaydıyla, ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen sayılara bağlı kalınmaksızın, 2018 yılında tamamlanabilmesi,

ç) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçlanmaması sebebiyle 31/12/2017 tarihi itibarıyla tamamlanamamış atama işlemlerinin, söz konusu atama işleminin ait olduğu yıl atama izninden kullanılması kaydıyla, 2018 yılında tamamlanabilmesi,

d) Atama yapılabilecek boş kadroların kullanılmasında, 2018 Yılı içinde Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre ilk defa kamu hizmeti görevlerine yapılacak atamalar ile diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından yapılacak naklen atamaların tespit edilen sayıya dâhil edilmesi gerektiğinden, bu mahiyette yapılacak atamalar için hiçbir merciden ayrıca izin alınmaması,

e)  3713 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi uyarınca yapılacak atamaların ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen atama izin sayılarına dâhil edilmemesi,

f)  Ekli (I) sayılı cetvelde kamu idare, kurum ve kuruluşlar itibariyle dağılımı belirtilen sayılara, yargı kararlarının yerine getirilmesi amacıyla yapılacak atamaların dâhil edilmemesi,

g)Kamu idare, kuram ve kuruluşlarının; genç işgücünün kamu yönetimine kazandırılması için Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde personel alımma öncelik vermelerini sağlamak amacıyla;

-657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi uyarınca yapılacak atamalarda, verilen atama izin sayılarının yüzde T sine kadar olanını kullanabilmeleri, atama izin sayıları 50 adedin altında kalan kuramlarda bu sayının (1) adet, olmak üzere tesbiti, (Daire Başkanı ve daha üst yönetici kadroları ile kariyer meslek kadrolarına yapılacak atamalarda yüzde 2 oranı uygulanmaz.)

-Sözü edilen madde uyarınca ataması yapılanların isimlerinin Aralık ayınm ilk haftasında Devlet Personel Başkanlığına bildirilmesi,

h)Personel giderlerinin izlenebilmesi amacıyla, belirlenen sayılar dâhilinde yapılan atamaların sayı, unvan, sınıf ve dereceler itibarıyla; Mart, Haziran, Eyiül, Aralık ayları sonuna kadar e-uygulama sisteminden Devlet Personel Başkanlığına ve e-bütçe sisteminden Maliye Bakanlığına gönderilmesi,

hususları arz ve teklif olunur.

2018 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU GEREĞİNCE AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARININ KAMU İDARE KURUM VE KURULUŞLARA DAĞILIMI

(19/2/2018 Tarihli Dağılıma İlave Olarak Yapılan İkinci Dağılım Listesi)

Sıra

No

Kurum AdıUygun

Görülen

A-KAMU İDARE, KURUM VE KURULUŞLARI
ıADALET BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI38
2AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI25
3AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI50
4ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI7
5ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MUDURLUGU2
6AVRUPA BIRLIGI BAKANLIĞI19
7BAŞBAKANLIK30
8BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MUDURLUGU12
9BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI25
10ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI81
11ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EGITIM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI2
12ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI74
13DANIŞTAY BAŞKANLIĞI7
14DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MUDURLUGU2
15DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MUDURLUGU3
16DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI22
17DEVLET SU İŞLERİ GENEL MUDURLUGU97
18DEVLET TİYATROLARI GENEL MUDURLUGU3
19DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI140
20DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI97
21DOGU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI1
22DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI1
23EKONOMİ BAKANLIĞI34
24EMNİYET GENEL MUDURLUGU97
25ENERJİ VE TABU KAYNAKLAR BAKANLIĞI44
26GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI47
27GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI63
28GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI144
29GOÇ İDARESİ GENEL MUDURLUGU47
30GUMRUK VE TİCARET BAKANLIĞI25
31HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU BAŞKANLIĞI7
32HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI37
33HELAL AKREDİTASYON KURUMU23
34İÇİŞLERİ BAKANLIĞI124
35JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI32
36KALKINMA BAKANLIĞI64
37KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU17
38KAMU DÜZENİ VE GUVENLIGI MÜSTEŞARLIĞI1
39KARAYOLLARI GENEL MUDURLUGU45
40KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI1
41KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI94
42M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI3
43MALİYE BAKANLIĞI144
44MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ15
45METEOROLOJİ GENEL MUDURLUGU8
46MİLLİ EGITIM BAKANLIĞI144
47MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ3
48MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI74
49ORMAN GENEL MUDURLUGU77
50ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI90
51ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI12

 

52ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI7
53SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI50
54SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI12
55SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI10
56SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI7
57SİVİL HAVACILIK GENEL MUDURLUGU2
58SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI297
59TAPU VE KADASTRO GENEL MUDURLUGU177
60TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI8
61TURK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANLIĞI10
62TURK PATENT VE MARKA KURUMU BAŞKANLIĞI13
63TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU BAŞKANLIĞI10
64TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU BAŞKANLIĞI12
65TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI43
66TÜRKİYE IŞ KURUMU GENEL MUDURLUGU97
67TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI3
68ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI64
69ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI5
70VAKIFLAR GENEL MUDURLUGU17
71YARGITAY BAŞKANLIĞI10
72YURTDIŞI TURKLER VE AKRABA TOPLULUKLARI BAŞKANLIĞI7
73YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BAŞKANLIĞI3
74YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI17
3.135

 

 

Sıra

No

Kurum AdıUygun

Görülen

B-YUKSEKOGRETIM KURUMLARI
1ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ12
2ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ8
3ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ8
4ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ10
5ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ10
6AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ10
Lz.AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ10
8AHİ evran üniversitesi10
9AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ12
10AKSARAY ÜNİVERSİTESİ9
11ALANYA ALAADDIN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ15
12AMASYA ÜNİVERSİTESİ9
13ANADOLU ÜNİVERSİTESİ11
14ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ8
15ANKARA ÜNİVERSİTESİ12
16ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ25
17ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ15
18ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ9
19ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ9
20ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ11
21BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ8
22BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ16
23BARTIN ÜNİVERSİTESİ10
24BATMAN ÜNİVERSİTESİ9
25BAYBURT ÜNİVERSİTESİ9
26BİLECİK ŞEYH EDEBALI ÜNİVERSİTESİ9
27BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ9
28BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ9
29BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ9
30BOZOK ÜNİVERSİTESİ6
31BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ8
32BÜLENT ECEVIT ÜNİVERSİTESİ10
33CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ10
34ÇANAKKALE ONSEKIZ MART ÜNİVERSİTESİ10
35ÇANKIRI KARATEKIN ÜNİVERSİTESİ9
36ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ10
37DİCLE ÜNİVERSİTESİ9
38DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ12
39DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ11
40DÜZCE ÜNİVERSİTESİ8
41EGE ÜNİVERSİTESİ11
42ERCIYES ÜNİVERSİTESİ12
43ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ9
44ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ7
45ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ11
46FIRAT ÜNİVERSİTESİ11
47GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ7
48GAZİ ÜNİVERSİTESİ12
49GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ12
50GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ12
51GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ8
52GİRESUN ÜNİVERSİTESİ11
53GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ9
54HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ12

 

 

I 55HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ9
56HARRAN ÜNİVERSİTESİ8
57HİTİT ÜNİVERSİTESİ10
58IGDIR ÜNİVERSİTESİ9
59INONU ÜNİVERSİTESİ11
60İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ15
61İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ8
62İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ8
63İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ12
64İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ15
65İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ15
66İZMİR KATIP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ11
67İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ6
68KAFKAS ÜNİVERSİTESİ9
69KAHRAMANMARAŞ SUTÇU İMAM ÜNİVERSİTESİ9
70KARABÜK ÜNİVERSİTESİ13
71KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ12
72KARAMANOGLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ8
73KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ9
74KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ8
75KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ11
76KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ9
77KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ10
78MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ9
79MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ9
80MARMARA ÜNİVERSİTESİ12
81MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ9
82MERSİN ÜNİVERSİTESİ9
83MİMAR SINAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ6
84MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ10
85MUNZUR ÜNİVERSİTESİ9
86MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ10
87MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ9
88NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ9
89NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ9
90NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ10
91NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ11
92ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ7
93ORDU ÜNİVERSİTESİ9
94ORTA DOGU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ9
95OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ9
96PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ9
97RECEP TAYYIP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ12
98SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ13
99SAKARYA ÜNİVERSİTESİ14
100SELÇUK ÜNİVERSİTESİ12
101SİİRT ÜNİVERSİTESİ9
102SİNOP ÜNİVERSİTESİ9
103SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ10
104ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ9
105TRAKYA ÜNİVERSİTESİ10
106TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ6
107ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ10
108UŞAK ÜNİVERSİTESİ11
109VAN YUZUNCU YIL ÜNİVERSİTESİ9
110YALOVA ÜNİVERSİTESİ9
111YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ9
1.119

 

 

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir