Kişisel Verileri Koruma Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Kişisel Verileri Koruma Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı
125×125

Kişisel Verileri Koruma Uzmanlığı Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Yarışma sınavında başarılı olanların göreve başlamaması veya atamalarının iptal edilmesi halinde yerlerine  üç ay içerisinde yedek adayların ataması yapılıyordu. Yapılan değişiklikle üç aylık süre sınırlandırılması kaldırıldı.

Kişisel Verileri Koruma Kurumundan:

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/2/2018 tarihli ve 30327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Verileri Koruma Uzmanlığı Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “üç ay içerisinde” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“h) Yerinde inceleme faaliyetlerine katılmak.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir