Kadroya Geçen Taşeron İşçilerde Her Şey Karmakarışık Oldu !!!!

Kadroya Geçen Taşeron İşçilerde Her Şey Karmakarışık Oldu !!!!

Kadroya Geçen Taşeron İşçilerde Her Şey Karmakarışık Oldu !!!!

696 sayılı KHK ile yapılan düzenleme ile kamuda taşeron işçi olarak çalışan işçilerin kamu kurumlarında 4 D li işçi kadrolarına ve belediye ile özel idare şirketlerinde geçiş işlemleri 2018 Nisan ayı itibari ile tamamlandı.

Sürecin en başından beri sitemizde konuya ilişkin değerlendirmelerimizi yayınlayarak ilgili taraflara gerekli mevzuat desteğini vermeye çalışıyoruz.Çeşitli bakanlıklarca farklı konularda verilmiş olan görüşleri yazıları da sitemizde yayımlıyoruz.Aynı konu üzerinde verilen farklı görüşleri de gördükçe taşeron işçi iken kadroya geçen işçiler hakkında yapılacak olan işlerin gün geçtikçe daha da karmaşık hale geldiğini görmekteyiz.Bir bakanlığın ödenir dediğine diğer bakanlık ödenmez diye görüş vermekte ve farklı kurumlar arasında farklı uygulamalara yer verilmektedir.Bakanlık görüşlerine ilişkin haberlerimizi okuyan ziyaretçilerimiz bazen  aynı konuda verilmiş olan iki farklı görüşten hangisini uygulamaları gerektiği hakkında sorularda sormaktadırlar.

Bazı bakanlıklar diğer bakanlığa verilmiş olan görüşü dikkate almamakta bize resmi yazı gelmedi diye işçilere haklarını vermemektedirler.Hatta son olarak sitemize gönderilen bir yazıda 30 Ocak tarihinde resmi gazete de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre ödenmesi gereken ilave tediyeyi ödemek için  bir kurumun kendilerine yazı gelmesi  gerektiği yönünde işçiye bilgi vermesi üzerine bu yazıyı yazma gereği duyduk.

Kamuda taşeron işçi olarak çalışan işçilerin kadroya alınmasına ilişkin olarak yayımlanan 696 sayılı KHK nın 127 ve 128 maddesi ile 375 sayılı KHK ya eklenen geçici 23 ve 24 maddelerde kadroya geçiş işlemleri ile ilgili olarak oluşacak olan tereddütlerin ilgisine göre Çalışma Bakanlığı,Maliye Bakanlığı veya Devlet Personel Başkanlığınca giderileceği hükmüne yer verilmişti.İlgili süreçte ilgili Bakanlıklar veya Kurumlar tüm Bakanlıklar ile Kurumları bilgilendirmek için çeşitli duyuru ve yazılar yayınlanmıştı.Geçiş sürecinde yayımlanan bu duyurulara göre de kurumlar işlem yapmıştı.

Ancak geçiş sürecinin tamamlanmasından sonra kadroya geçen işçiler mali özlük ve çeşitli haklarına ilişkin bir çok tereddüt oluşmakta ve çoğu sorun cevapsız kalmaktadır.

 Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yayımlanacak olan genel bir yazı genelge v.b düzenleme ile aşağıda yer alan hususlar hakkında kamu kurumlarının tümüne gerekli bilgilendirme yapılmalıdır.Çoğu kurum bir kuruma özel olarak verilmiş olan görüşe göre işlem yapmamakta ve kendilerine bu konu hakkında yazı gelmediği gerekçesi ile işçilere olumsuz cevap vermektedir.Aşağıda yer alan konulara ilişkin genel bir düzenleme yapılmaz ise bir çok işçinin hak kaybına uğrayacağı düşünülmektedir.

Kadroya Geçen İşçiler Açısından Sorunlu Olan Konular 

 1. 2019 Yılı Ocak Ayı Ücretlerinin Nasıl Hesaplanması Gerektiği
 2. Yıllık İzinlerin Devir Edip Etmediği ve Kullanılamayan İzinlerin Yanıp Yanmadığı
 3. Taşeron İşçi İken Kadroya Geçenlerin  Emekli Olmaları Halinde  Kıdem Tazminatlarının Ne Olacağı
 4. Kadroya Geçen İşçilere Ödenen Sosyal ve Mali Hakların (yemek,yol,eğitim,çocuk yardımı v.b)  Hangi Durumlarda Ödenip Ödenmeyeceği
 5. İlave Tediye ödemelerinde hangi izinlerin (doğum,askerlik,ücretsiz izin v.b)  tediye hesabında dikkate alınıp alınmayacağı
 6. Özel Güvenlik Görevlilerinin Sertifika Yenileme Giderlerinin Kurumlarca Ödenip Ödenmeyeceği
 7. Her ikisi de işçi olan ve kadroya geçen işçilere  eş durumu tayin hakkı verilip verilmeyeceği
 8. Kadroya Geçen İşçilere Ödenecek Olan Promosyon Ödemeleri
 9. Kadroya Geçen İşçilerin Maaşlarının Ne Zaman Ödenmesi Gerektiği
 10. İşçilere Verilecek Olan Giysilerin verilme zamanı ve çeşiti
 11. İlave Tediye ve Toplu Sözleşme İkramiye Ödemelerinin Ödenmesi Gereken Ay Ödenmesi Gerektiği ilgili ödemelerin mutemetlerin veya kurum yetkililerinin keyfiyetine bırakılmaması geciktirilmemesi gerektiği
 12. Kadroya Geçen İşçilerin Geçici olarak başka yerde görevlendirilmesi halinde ilgililere geçici görev yolluğu ödenmesi gerektiği
 13. İşçilere yaptırılan fazla çalışmalarda fazla çalışma ücreti ödenmesi gerektiği veya yerine izin verilmesi gerektiği

Yukarıda başlıklar halinde sayılan hususlar hakkında acilen bir yazı genelge v.b bir açıklama yapılmalı ve tüm kurumlarda uygulama birliği sağlanmalıdır.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir