İkinci 100 Günlük İcraat Programında Hazine ve Maliye Bakanlığı İle İlgili Düzenlemeler

İkinci 100 Günlük İcraat Programında Hazine ve Maliye Bakanlığı İle İlgili Düzenlemeler

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

HMB-01 Kayıtdışı Ekonomi İle Mücadele Eylem Planı’nın hazırlanması

HMB-02 Yeminli Mali Müşavir raporu ile nakden talep edilebilen KDV iade tutarlarının %50 sinin 10 iş günü içinde gerçekleştirilebilmesine ilişkin sistem geliştirilmesi

HMB-03 Defter beyan sisteminin kapsamının, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi

HMB-04 İnteraktif Vergi Dairesi kapsamına 5 yeni hizmetin eklenmesi

HMB-05 Türkiye Kalkınma Fonunun Kurulması

HMB-06 Finansal istikrarın güçlendirilmesi ve finansal sektörün sağlıklı gelişimi amacıyla Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) kurulması ve veri merkezi için fizibilite çalışması yapılması

HMB-07 En az 1 girişim sermayesi fonuna kaynak taahhüdünde bulunulması

HMB-08 Sistemik riskin gözetimi ve finansal istikrarın korunması amacıyla 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında belirlenecek veri depolama kuruluşlarına ilişkin ikincil düzenlemelerin yapılması.

HMB-09 Kitle fonlaması düzenlemelerinin yürürlüğe konması

HMB-10 Açık Veri Paylaşım Portalının Hazırlanması ve Kullanıma Açılması

HMB-11 Ortak e-Tahsilat Platformunun (Vergi Dışı Gelirlere Yönelik) Tüm Unsurlarıyla Devreye Alınması

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir