İkinci 100 Günlük Eylem Planında Cumhurbaşkanlığı İle İlgili Düzenlemeler

İkinci 100 Günlük Eylem Planında Cumhurbaşkanlığı İle İlgili Düzenlemeler

CUMHURBAŞKANLIĞI

CB-01 Beş (5) Yıllık Cumhurbaşkanı Programı’nın tamamlanarak uygulamaya alınması

CB-02 Merkezi Yönetim Bütçesinin hazırlık ve uygulama süreçlerinin tümüyle elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilmesi (Strateji ve Bütçe Başkanlığı)

CB-03 Mevzuat Bilgi Sisteminin yeni sisteme uyarlanması ve güncellenmesi (İdari İşler Başkanlığı)

CB-04 Proje ve faaliyetlerle yerelin kalkınmasına ilişkin göstergelerin takibine yönelik olarak Birinci 100 günde geliştirilen 81 İl Karnesi Projesi’nin uygulamaya alınması (Cumhurbaşkanı Yardımcılığı)

CB-05 Çevrimiçi ortamda açık iş pozisyonlarının yayımlanması amacıyla geliştirilen “Kariyer Kapısı” uygulamasının hayata geçirilmesi (İnsan Kaynakları Ofisi)

CB-06 Tüm üniversitelerde Kariyer Merkezlerinin kurulması ve verilecek hizmetlerin standart prosedürlerinin yayımlanması (İnsan Kaynakları Ofisi)

CB-07 Üniversitelerin ve bağlı bölümlerinin mezuniyet sonrası performansını ölçmeye yönelik Üniversite Mezun İstihdam Edilebilirlik Araştırması’nın tamamlanması (İnsan Kaynakları Ofisi)

CB-08 Yurtdışına gönderilecek öğrencilere yönelik “Yurtdışı Bursiyerler Vizyon ve Farkındalık Eğitimlerinin” başlatılması (İnsan Kaynakları Ofisi)

CB-09 Abonelik gerektiren elektrik, doğalgaz, su, telefon, internet abonelik hizmetlerinin pilot uygulama şeklinde e-Devlet üzerinden sunulmaya başlanması (Dijital Dönüşüm Ofisi)

CB-10 Kamunun vatandaşa, özel sektöre ve kamuya sunduğu hizmetlerin %95 oranında e-Devlete entegrasyonunun sağlanması (Dijital Dönüşüm Ofisi)

CB-11 e-Devlet üzerinden sunulan hizmetlerin performans ölçümünün yapılması (Dijital Dönüşüm Ofisi)

CB-12 Kültür Sanat Politikaları Kurulu’nun strateji belgesinin ve işleyiş yönergesinin hazırlanması (Kültür Sanat Politikaları Kurulu)

CB-13 Türk Dili’nin doğru kullanımı, şehirlerdeki tabela kirliliği ile etkin mücadele amacıyla kampanya başlatılması (Kültür Sanat Politikaları Kurulu)

CB-14 Cumhurbaşkanlığının öncülüğünde medeniyet dili olan Türkçe’nin bilinçli kullanımı için internet, iletişim, medya ve eğitim alanlarında seferberlik başlatılması (Kültür Sanat Politikaları Kurulu)

CB-15 Çalışmalara sivil toplum kuruluşlarının katkı sağlayabilmesi amacıyla geniş katılımlı “Ekonomi Politika Meclisleri” oluşturulması (Ekonomi Politikaları Kurulu)

CB-16 Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi ve Eylem Planı’nın hazırlanması (Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu)

SAVUNMA SANAYİ BAŞKANLIĞI

SSB-01 Lazer Mükemmelliyet Merkezi idari yapısının kurulması, Lazer Silah Sistemi geliştirilmesine yönelik program modelinin belirlenmesi

SSB-02 Elektromanyetik Fırlatma Sistemi geliştirilmesine yönelik mevcut kabiliyetlerin tespiti ve yetkinlik analizi yapılması, tespit edilen kabiliyetlere göre iş paylaşımı ve program modelinin belirlenmesi

SSB-03 Geliştirilmiş Atak Projesi sözleşmesinin imzalanması

SSB-04 ATAK ve Özgün Helikopterleri için geliştirilen Turboşaft Motorun kompresör, yanma odası, gaz jenaratörü, güç türbini vb. alt sistem konfigürasyonlarının ve yüklenicilerinin belirlenmesi

SSB-05 Zırhlı araçlarda kullanılmak üzere geliştirilen Milli Güç Grubu UTKU Projesi kapsamında transmisyon (dişli kutusu ve aktarma Organları) kavramsal tasarımının tamamlanması

SSB-06 ALTAY Seri Üretim Projesi kapsamında güç grubu dahil kritik alt sistem sözleşmelerinin imzalanması

SSB-07 MİLGEM “İ” sınıfı firkateyn (5.gemi) sözleşmesinin imzalanması

SSB-08 FIRAT-M60T Projesi kapsamında 7 adet tankın modernize edilmesi ile birlikte M60TM sayısının 146’ya çıkarılması

SSB-09 415 adet ilave hassas güdümlü Stand-Off Mühimmatının (SOM) envantere kazandırılması için sözleşme imzalanması

SSB-10 B (BORA) Silah Sistemi ve B (BORA) Füzesi Projesi kapsamında son kafile teslimatının kabulünün tamamlanması

SSB-11 Çok Amaçlı Faz Dizili Radar (ÇAFRAD) Faz-1 Projesi kapsamında kabul testlerinin yapılması, sistemin kurulumunun yapılması ve sistem kullanılarak güdümlü mermi ile atış testlerinin gerçekleştirilmesi

SSB-12 Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlar (ÖMTTZA) Projesi sözleşmesi imzalanması

SSB-13 360 Derece Durumsal Farkındalık Sistemi Tedariki Projesi sözleşmesi imzalanması

SSB-14 Zırhlı araç projeleri kapsamında farklı tiplerde toplam 255 araç teslimatı yapılması

SSB-15 5 adet ilave Taktik İHA (Bayraktar TB-2) teslimatı yapılması

SSB-16 2 adet ilave Operatif İHA (ANKA-S) teslimatı yapılması

SSB-17 Mikro Uydu Fırlatma Sistemi Geliştirme Projesi sözleşme icra faaliyetlerine başlanarak, proje takvimi, iş paylaşımı ve alt yüklenici dağılımının belirlenmesi

SSB-18 Kombine Çoklu Mini Uydu Geliştirme Projesinin ihale edilmesi

SSB-19 Satıhtan Satha Orta Menzilli Seyir Füzesi çalışmalarına başlanması

SSB-20 UMTAS Projesi Kapsamında 200 adet Mini Akıllı Mühimmat (MAM) teslimatı yapılması

SSB-21 Satıhtan Satha Güdümlü Mermi (ATMACA) Projesi kapsamında seri Üretim faaliyetlerine başlanması

SSB-22 Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi Projesi kapsamında; 28 il/bölgede, Güvenli Okul Paketi Kapsamında 221 okulda ilave kurulumların yapılması ve 100 adet Mobil Plaka Tanıma Sisteminin EGM’ye teslimatının yapılması

SSB-23 Modüler Üs Bölgesi Projesi kapsamında 3 adet üs bölgesinin kurulumu tamamlanarak toplam üs bölgesi sayısının 32’ye çıkarılması

SSB-24 Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağın (HÜRKUŞ-B) Simülatörü (HÜRSİM) Projesi sözleşmesinin imzalanması

SSB-25 F-16 Uçakları için Milli Aktif Elektronik Taramalı Faz Dizili Radar (AESA Burun Radarı) geliştirme çalışmalarına başlanması

SSB-26 20 mm Top Geliştirilmesi Projesi kapsamında sözleşme imzalanması, geliştirme faaliyetine yönelik iş paylaşımının gerçekleştirilmesi ve geliştirme takviminin belirlenmesi

SSB-27 Çeşitli tiplerde ilave en az 60 adet hassas güdüm kitinin teslim edilmesi

SSB-28 Topçu ve havan birlikleri tarafından halihazırda kullanılmakta olan silahların modernize edilmesi ve mühimmatlara KKS (Küresel Konumlandırma Sistemi) güdüm özelliği kazandırılarak vuruş hassasiyetinin artırılmasına yönelik geliştirme faaliyetinin projelendirilmesi

SSB-29 En az 18.000 adet Özgün Yerli Tabanca METE’nin teslim edilmesi

SSB-30 40.000’i aşkın İlave MPT-76’nın sözleşmeye bağlanması

SSB-31 125 adet tüfek tipi Drone/Mini İHA karıştırıcı sistem teslimatının yapılması ve EGM Sırt, Araç ve Çanta Tipi Karıştırıcı Sistem Tedariki Projesi sözleşmesinin imzalanması

SSB-32 EYP’lerin yüksek güçlü mikrodalga teknolojisiyle tespit ve imhasını sağlayacak Elektronik Devreli EYP Düzenekleri Tespit ve Zararsız Hale Getirme Projesi sözleşmesinin imzalanması

SSB-33 Acil Müdahale ve Dalış Eğitim Botu Tedarik Projesi kapsamında kritik tasarımın tamamlanması

SSB-34 Süratli devriye botu teslimatlarına başlanması

SSB-35 Müşterek Taarruz Uçağı (F-35) Projesi 7. Ana Jet Üssü İnşaat Faaliyetlerinin tamamlanması

SSB-36 Bölgesel Konumlama ve Zamanlama Sistemi (BKZS) fizibilite çalışmalarının yapılması

SSB-37 Hafif/Orta sınıfta başlatılan insansız kara araçları projelerinin tasarım dönemleri ve saha testlerine devam edilerek teslimatlara başlanması

SSB-38 Ağır sınıfta başlatılan insansız kara araçları projesinin ihale edilmesi, mevcut imkan ve kabiliyetler doğrultusunda kullanıcı değerlendirmelerinin alınması maksadıyla gösterim testi icra edilmesi

SSB-39 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri Projesi kapsamında 2 adet helikopter teslimatının yapılması

SSB-40 AKINCI İHA Projesi sözleşmesinin imzalanması

SSB-41 İHA ve Keşif Gözetleme Sı̇stemlerı̇ Ortak Koordinasyon Merkezi (MİKOM) Projesi sözleşmesinin imzalanması

SSB-42 Yapay zeka ve robotik teknolojilerinin geliştirilmesi kapsamında 117 SAGA başvurusunun değerlendirilmesi ve sözleşmelerin imzalanması

SSB-43 Pilot eğitimlerinde pilot davranışlarını optimize etmek üzere başlatılan GENIUS Projesi sözleşmesinin imzalanması

SSB-44 ÇINAR Projesi kapsamında 4,5G şebekesinin 5G’ye dönüştürülmesi için sözleşme imzalanması

SSB-45 Milli Baz İstasyonu Geliştirilmesi (ULAK) Projesi Kapsamında, canlı şebekeye geçilmesi ve ürün lansmanının yapılması

SSB-46 Mikroorganizma Tabanlı Patlayıcı Madde Tespit ve Teşhis Teknolojilerinin Geliştirilmesi (BİRMO) Teknoloji Kazanım Yükümlülüğü Projesinin tamamlanması

SSB-47 Milli Mühimmatların Atış Sonrası Kontrolünü Sağlayacak Veri Bağı Geliştirilmesi (KEMENT) Projesinde sistem entegrasyon testlerinin laboratuvar seviyesinde tamamlanması

SSB-48 Siber güvenlik eğitim, test, kalifikasyon ve yapılanma yol haritasının hazırlanması

SSB-49 Kara Araçları Test Merkezi kurulumuna yönelik yapılan fizibilite çalışmasının değerlendirilmesi

SSB-50 Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP) kapsamında 30 yerli firmanın değerlendirilmesi ve destek programlarına başlanan firma sayısının 110’un üstüne çıkarılması

SSB-51 Savuma sanayii firmalarımıza ihracat ve işbirliği fırsatları yaratılması amacıyla en az üç bölgede savunma sanayii işbirliği toplantılarının gerçekleştirilmesi ve mutabakat muhtıralarının imzalanması; iki ülkede gerçekleştirilecek etkinliklere SSB koordinasyonunda milli katılım sağlanması

SSB-52 Sürü İHA Teknoloji Geliştirme ve Gösterim Projesinin başlatılması

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir