İkinci 100 Günlük Eylem Planında Adalet Bakanlığı İle İlgili Düzenlemeler

İkinci 100 Günlük Eylem Planında Adalet Bakanlığı İle İlgili Düzenlemeler

ADALET BAKANLIĞI

AB-01 Yargı Reformu Stratejisi Belgesinin hazırlanarak kamuoyuna duyurulması

AB-02 Yeni bir İnsan Hakları Eylem Planının hazırlanması

AB-03 Soruşturma ve yargılamalarda tayin edilen hedef sürelerin vatandaşlarımıza bildirilmesi

AB-04 Türk yargı sistemine “hâkim ve savcı yardımcılığı” müessesesi kazandırılması

AB-05 Uyuşmazlıkların daha etkin ve kısa sürede sonuçlandırılması amacıyla ticari davalarda zorunlu arabuluculuk uygulamasına başlanması ve bazı tüketici davalarında zorunlu arabuluculuk müessesesinin getirilmesi

AB-06 Hukuk Muhakemeleri Kanununun uygulamasının değerlendirilerek daha etkin, verimli ve yargılama sürelerini daha da kısaltacak hükümler getirilmesi

AB-07 Suç işlemek için örgüt kurma, yönetme ve tefecilik gibi suçların yaptırımlarına yönelik yapılacak çalışmalarla suçla daha etkin mücadelenin sağlanması

AB-08 Adli tıp hizmetlerinin yaygınlaştırılması kapsamında insan kaynakları kapasitesinin artırılması ve yeni acil DNA laboratuvarları kurularak DNA incelemesi yapılan illerimizin sayısının 7’den 9’a çıkartılması

AB-09 Elektronik ortamda sunulan hizmetlerin artırılmasıyla vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine erişimlerinin kolaylaştırılması

AB-10 Hakim ve savcıların meslek içi ve meslek öncesi eğitiminin akademik bir yaklaşımla yeni bir kurumsal yapılandırılmaya kavuşturulması

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir